logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Radom

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Radomiu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Radom

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Radomiu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Radom

Frankowicze Radom – Kancelaria frankowa Radom


Jeśli posiadasz kredyt frankowy i poszukujesz pomocy w prowadzeniu swojej sprawy frankowej, kancelaria kredyty frankowe Radom jest odpowiedzią na wszelkie Twoje potrzeby. Prowadzimy sprawy frankowe Radom z powodzeniem w sądach na terenie całej Polski. Możesz z nami uzyskać unieważnienie i odfrankowanie umowy Radom!

Pomoc frankowiczom Radom


Kredyty frankowe Radom, to zmartwienie dużej ilości kredytobiorców, którzy niegdyś zostali namówieni na podpisanie umowy kredytowej, która została sporządzona niezgodnie z prawem. Sposobem na wygraną walkę z bankiem jest unieważnienie kredytu frankowego i odfrankowienie kredytu Radom, dzięki czemu problemy z kredytem zakończą się dzięki sprawie sądowej! Nasza frankowa kancelaria specjalizuje się tylko w sprawach bankowych i frankowych, w których reprezentujemy frankowiczów z Radomia na wokandach sądowych i walczymy o pozytywny wyrok dla naszych Klientów. Pomoc frankowiczom Radom zrzesza samych specjalistów, którzy wiedzą i doświadczeniem przyczyniają się do rosnących wygranych w sprawach frankowych.

Unieważnienie a odfrankowanie kredytu kancelaria Radom


Warto zdawać sobie sprawę z tego, jaka różnica jest między unieważnieniem a odfrankowaniem kredytu Radom, ponieważ jedno i drugie rozwiązanie jest korzystne w przypadku korzyści dla frankowiczów, ale różnią się od siebie w znaczący sposób. Najważniejszą różnicą jest typ umowy kredytowej.

Sprawdź również: Kancelaria Frankowa Warszawa

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Radom

Odfrankowanie kredytu kancelaria Radom

 • odfrankowanie kredytu możliwe jest w przypadku kredytu indeksowanego
 • kredyt zostaje przewalutowany do kredytu złotówkowego
 • kolejne raty kredytu są niższe i każda z nich jest stała
 • oprocentowanie kredytu staje się znacznie mniejsze
 • uiszczone już raty na poczet kredytu frankowe również ulegają zmniejszeniu, dzięki czemu bank zwraca frankowiczowi nadpłatę

Kancelaria kredyty frankowe Radom – unieważnienie umowy


 • unieważnienie kredytu frankowego jest możliwe, gdy kredyt jest denominowany
 • frankowicz rozlicza się z bankiem oddając pozostały do spłaty kapitał
 • bank zwraca frankowiczowi nadpłacone raty podczas trwania umowy
 • umowa staje się nieważna, co oznacza pozbycie się kredytu

Pomoc dla frankowiczów Radom


Najważniejszym krokiem, jaki należy podjąć jest szczegółowa analiza dokumentów kredytowych, która wykaże dokładnie nieprawidłowości w umowie frankowej. Na rynku jest wiele kancelarii frankowych Radom, które świadczą usługi prawne, ale nie każda z nich ma doświadczenie, które doprowadzić może do oczekiwanego rezultatu. Pomoc frankowiczom Radom, jaką niesie nasza kancelaria frankowa przestrzega przed nieuczciwymi praktykami kancelarie frankowe Radom, oferujących pomoc w sprawach frankowych. Wytoczenie sprawy w nieodpowiedzialny sposób może narazić frankowicza tylko na dodatkowe koszty i kolejne problemy. Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia naszej rzetelnej kancelarii frankowej!

Sprawy frankowe Radom – zobacz, jak pomagamy frankowiczom

 • sporządzimy reklamację, którą w Twoim imieniu złożymy do banku;
 • zwrócimy się do banku o sporządzenie niezbędnych dokumentów zaświadczających Twoją historię kredytu frankowego;
 • sporządzimy merytoryczny i rzeczowy pozew, który dzięki doświadczeniu i jedynej w swoim rodzaju strategii procesowej da Ci dużą szansę na wygraną z bankiem
 • będziemy reprezentować Cię przed sądem
 • doprowadzimy sprawę do końca – do fizycznego zwrotu gotówki na Twoje konto lub unieważnienia umowy kredytowej


Kancelarie frankowicze Radom


Pomoc frankowiczom Radom, którą oferuje nasza kancelaria frankowa można zweryfikować podczas rozmowy z naszymi specjalistami, którzy duży nacisk kładą na klarowność współpracy, dlatego zachęcamy do umówienia się na analizę dokumentów kredytowych oraz poznanie procesu od początku do końca.

Najważniejszym etapem w walce z bankiem jest wybranie odpowiedniej kancelarii frankowej Radom, która zagwarantuje Ci pewność i bezpieczeństwo na etapie całego postępowania. Zaufaj doświadczeniu naszej kancelarii frankowej!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 23 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF