logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Bytom

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Bytomiu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Bytom

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Bytomiu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Bytom

Pomoc dla frankowiczów Bytom – kredyty frankowe Bytom


W naszej kancelarii frankowej świadczymy profesjonalną pomoc frankowiczom Bytom, która oscyluje wokół prowadzenia sprawy frankowej mającej na celu unieważnienie kredytu frankowego lub odfrankowienie umowy kredytowej. Duża część grupy, jaką są frankowicze Bytom nie wie jeszcze, że wygrana z bankiem jest możliwa, a korzyści z tego płynące niepodważalne. Jedyne, co należy zrobić, aby rozpocząć równą walkę z bankiem, to poddać swoją umowę kredytową analizie! Nasza kancelaria frankowa Bytom przeprowadzi szczegółową analizę umowy kredytowej i przedstawi wszystkie możliwe rozwiązania prowadzące do pozbycia się kredytu na zawsze!

Kancelaria kredyty frankowe Bytom


Jeśli już frankowicze Bytom podejmą decyzję o pozwaniu banku, powinni wiedzieć, jak wybrać odpowiednią kancelarię frankową Bytom, dzięki której wzrosną szanse na wygranie sprawy frankowe Bytom. Najważniejszą kwestią przy wyborze frankowej kancelarii jest fakt, czy specjalizacją prawników są sprawy frankowe Bytom, ponieważ prowadzenie tych spraw stało się w pewnym momencie bardzo popularne i opłacalne dla wielu kancelarii. To spowodowało, iż za prowadzenie spraw frankowych Bytom wzięły się kancelarie, które nie specjalizowały się w tego typu sprawach i nie posiadały odpowiedniego doświadczenia, przygotowanego zespołu i zorientowane były tylko na zysk. Nasza kancelaria oferuje pomoc frankowiczom Bytom na najwyższym poziomie, doświadczenie dr Sebastiana Frejowskiego pozwala na przygotowanie unikalnej strategii procesowej, która daje gwarancję sukcesu oraz rzetelnie prowadzonej sprawy frankowej!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Bytom

Pomoc frankowiczom Bytom


Pomoc frankowiczom Bytom, na jaką mogą liczyć Frankowicze zamieszkujący Bytom oraz okolice polega na zredukowaniu zobowiązania poprzez odfrankowanie kredytu lub też jego unieważnienie. Rozpoczynając proces unieważnienia umowy nasza kancelaria frankowa Bytom analizuje bardzo szczegółowo umowę kredytową określając jednocześnie szansę na wygraną sprawę z bankiem. Na pierwszym, przedsądowym etapie Frankowicze Bytom mogą liczyć na próbę porozumienia się bankiem celem załatwienia sprawy bez składania pozwu do sądu. Jednak jak pokazuje doświadczenie – banki nie są skore do zawierania ugód bez założenia sprawy w sądzie.

W jaki sposób realizujemy pomoc dla Frankowiczów Bytom?


  • Składana jest reklamacja do banku, która warunkuje przerwaniem biegu przedawnienia i zawiera żądanie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat poza drogą sądową
  • Frankowicze Bytom otrzymują od naszej kancelarii frankowej kompleksową pomoc w zakresie wydobycia wszystkich niezbędnych dokumentów, które posłużą do sporządzenia merytorycznego oraz treściwego pozwu
  • Sporządzany jest pozew oparty o pozyskane dokumenty z banku
  • Prowadzona jest sprawa frankowa w sądzie, który w toku dyskusji zostanie wybrany, jako ten najbardziej korzystny dla rozwiązania sprawy
  • Przez cały proces frankowicze Bytom mogą liczyć na bieżące informowanie o postępach w sprawie
  • Sprawy frankowe Bytom prowadzone są do końca przez naszą kancelarię frankową
  • Wspieramy frankowiczów również w pozwach za korzystanie z kapitału
  • W szczególnych przypadkach wnosimy apelację od wyroku, czy też kierujemy sprawę do Sądu Najwyższego, czy Prokuratora Generalnego

Odfrankowanie kredytu kancelaria Bytom


Korzyści płynące ze złożenia pozwu do sądu, jakie mogą uzyskać frankowicze Bytom są niepodważalne. Frankowicze Bytom, którzy mają problem ze spłatą swojego zadłużenia mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ nasza kancelaria frankowa Bytom dokładnie i szczegółowo przedstawi proces, jaki należy przejść, aby wygrać z bankiem! Frankowicze Bytom mogą liczyć na dwa rozwiązania swojej sprawy frankowej
  • Odfrankowanie kredytu kancelarie Bytom – to rozwiązanie, które przynosi frankowiczom usunięcie z umowy kredytowej niedozwolone postanowienia, które wpływają na wadliwość tejże umowy. Umowa nadal obowiązuje bank oraz frankowicza, ale kredyt zostaje przeliczony od nowa, tak jak gdyby był on kredytem złotówkowym. Wartość nadpłat, które zostały naliczone przez niepoprawny mechanizm w umowie zostanie zwrócona frankowiczom wygrywającym z bankami
  • Unieważnienie umowy – w takim przypadku umowa frankowa zostaje traktowana jako taka, która nigdy nie istniała. Bank oraz frankowicz zobowiązany jest do rozliczenia wzajemnego, tj. bank zwraca frankowiczowi nadpłaty, a frankowicz oddaje tylko pozostały do spłaty kapitał.O tym, w jaki sposób ma dojść do rozliczenia decyduje sąd.

Sprawy frankowe Bytom


Z uwagi na bardzo dużą ilość spraw w sądzie warszawskim, bardzo ważne jest, aby pozew został złożony do sądu, który znacznie szybciej rozpatrzy sprawę. Frankowicze Bytom mają to szczęście, iż sąd okręgowy w okolicy orzeka bardzo pozytywnie i to na rzecz Frankowiczów! Zachęcamy do kontaktu z kancelarią frankową Bytom, która na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim fizyczną i realną wygraną frankowiczów!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 11 maja 2022
Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF