SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kancelaria frankowa Forum frankowiczów banku Millennium

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Pomoc w unieważnieniu Twojej umowy kredytu frankowego w banku Millenium. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  kancelaria frejowski chf opinie

  Bank Millennium znajduje się w czołówce banków, które zawarły największą liczbę umów powiązanych z walutą obcą – frankiem szwajcarskim, ale również z dolarem czy euro. W umowach kredytowych zawieranych z Bankiem Millennium znajdują się postanowienia niedozwolone (abuzywne). Po wielu przegranych procesach sądowych Bank Millennium, znając niekorzystne dla niego orzecznictwo, zachęca frankowiczów do podpisywania ugód. Czy warto podpisać ugodę z Bankiem Millennium?

  Umowy frankowiczów z Bankiem Millennium

  Co ważne, klauzula znajdująca się w niektórych umowach banku Millennium została uznana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za klauzulę niedozwoloną i wpisana do rejestru klauzul abuzywnych UOKIK pod numerem 3178. Treść tego postanowienia brzmi następująco:

   „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” (wyrok Sądu Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 426/09). 

  Z treści umów zawieranych z bankiem Millennium nie można wywnioskować w jaki sposób ustalany jest kurs waluty. Pozostawione to zostało arbitralnej decyzji banku, przez co bank ma możliwość wpływu na wysokość zadłużenia kredytobiorcy.

  Jakie ugody proponuje Millennium?

  Ugody proponowane przez bank Millennium opierają się na założeniu, że kredyt miałby zostać przeliczony tak, jakby od samego początku stanowił kredyt złotowy (tzw. przewalutowanie kredytu). Przewalutowanie kredytu następuje jednak nie po kursie franka, jaki obowiązywał w dniu zawierania przez nas umowy kredytu, a po kursie wyższym. Warto zwrócić uwagę na to jaki to jest kurs. Najczęściej banki proponują kurs ok. 3,5 zł.  Zamiast wskaźnika oprocentowania LIBOR, dotychczas obecnego w umowie kredytu, pojawiłby się wskaźnik WIBOR. Nadpłata, która by powstaje obniża saldo zadłużenia. Przewalutowanie kredytu zatem w dalszym ciągu obliguje frankowicza do comiesięcznej spłaty rat kredytowych. Jednocześnie negocjowanie zapisów ugody z bankiem Millennium bywa trudne. Banki mają zazwyczaj swoje zapisy ugód, których nie mogą a raczej nie chcą zmieniać. Negocjacje są zatem marginalne. Nasza kancelaria frankowa pomoże w sprawie o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

  Czy iść na ugodę z Bankiem Millennium?

  Po pierwsze, wskazać należy, że porównując sytuację frankowicza, którego umowa kredytu została uznana za nieważną a frankowicza, który zawarł z bankiem ugodę zdecydowanie w lepszej sytuacji jest ten pierwszy. Ustalenie nieważności umowy kredytu powoduje rozliczenie się stron i pozbycie się kredytu, natomiast ugoda z bankiem to dalsze spłacanie rat kredytowych przez kilkanaście lat. Kredytobiorców frankowych może w propozycjach ugodowych zachęcać to, że saldo zadłużenia ulegnie obniżeniu (zazwyczaj o ok. 30%). Zwrócić należy jednak uwagę na to, że to zadłużenie to jest o wiele większe niż kilkanaście lat temu przy zaciąganiu umowy kredytu. Ponadto niepewność powinna wywoływać również zmiana wskaźnika LIBOR na wskaźnik WIBOR. Wskaźnik WIBOR obecnie osiąga jedne z najwyższych wartości, co przekłada się na wysokie raty kredytu. Przy zmiennym oprocentowaniu nie wiadomo ile będzie wynosić miesięczna rata. Jej wysokość jest bowiem związana ze zmianami stóp procentowych, które w 2022 roku drastycznie wzrastały.

  Czy warto pozwać bank?

  Proces zawierania ugody trwa znacznie krócej (nawet około miesiąca) niż postępowanie sądowe, które toczy się zazwyczaj kilka lat. Jednak możliwe korzyści są w przypadku wygranej sprawy sądowej nieproporcjonalnie większe. Poprzez dochodzenie roszczeń przed sądem możliwym jest unieważnienie kredytu frankowego lub też uznanie, że kredytobiorcy nie wiążą jedynie niektóre postanowienia (odfrankowienia kredytu). Frankowicze masowo pozywają banki a banki masowo przegrywają. Orzecznictwo ukształtowało się na korzyść kredytobiorców, stąd też jest to obecnie rozwiązanie mało ryzykowne.

  PRZYKŁADOWE WYROKI

  WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

  Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.

  Pani Aleksandra

  Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

  Pan Józef

  To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

  Pan Stanisław

  NASI EKSPERCI

  Sebastian Frejowski

  Doktor nauk prawnych

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

  Kalkulator frankowy

  Darmowy kalkulator umowy frankowej

  Sprawdź ile możesz odzyskać!

  Kancelaria Frejowski

  MODEL WSPÓŁPRACY

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

  BLOG EKSPERCKI

  Sprawdź wiedzę naszych ekspertów na temat prawa bankowego, oraz prowadzenia spraw frankowych.