logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Białystok

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Białymstoku z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Białystok

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Białymstoku z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Białystok

Kancelarie kredyty frankowe Białystok – frankowicze mogą liczyć na naszą pomoc!


Jesteśmy kancelarią frankową, która prowadzi sprawy frankowe Białystok, która posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę do wejścia na drogę sądową z bankiem. Frankowicze mają problemy ze spłatą w całej Polsce, kredyty frankowe Białystok również stanowią duża grupę poszkodowanych przez banki. Sądy w Białymstoku również są przychylne frankowiczom, co zdecydowanie zachęca do rozpoczęcia walki z bankiem.

Kancelaria kredyty frankowe Białystok


Sprawy frankowe są bardzo medialne i popularne, coraz większa ilość kancelarii frankowych oferuje swoje usługi frankowiczom, którzy niegdyś w niewiedzy zaciągnęli kredyt we franku. Przez lata rosnących lat, niewielu z nich mogło zdawać sobie sprawę z tego, że przyjdzie taki czas i takie orzeczenia, które wybawią większość z nich z problemów związanych ze spłatą. Pomoc dla frankowiczów Białystok, jaką oferujemy daje możliwość i przestrzeń do tego, aby po pierwsze: zmniejszyć znacznie kredyt i comiesięczne jego raty lub też unieważnić umowę z bankiem.

Oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej, która z dokładnością będzie mogła określić, jakie szanse na wygraną z bankiem ma frankowicz. Nie ma dla nas pytań bez odpowiedzi – w sprawach frankowych zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Kredyty frankowe Białystok


Kancelarie świadczące usługi z zakresu pomocy frankowiczom w odzyskaniu swoich pieniędzy niemal wyskakują już z lodówki. Wielu frankowiczów zostało oszukanych, ponieważ decydując się na zaciągnięcie kredytu we frankach – nie spodziewali się, że ta okazyjna oferta może mieć takie przykre skutki w przyszłości. Dlatego tak ważne jest to, aby nie pozwolić drugi raz się oszukać i to w tej samej sprawie, jaką jest kredyt frankowy.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 479/22Sąd Okręgowy w BiałymstokuBiałystokPodlaskieBank BPH S.Asąd ustala, że umowa o kredyt jest nieważna, zasądza od pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 7.396,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz na rzecz powódki kwotę 82.496,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, oddala powództwo z zakresie pozostałych odsetek, zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.434,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Białystok

Pomoc frankowiczom Białystok


Kancelaria frankowa Białystok podejmuje się każdego rodzaju sprawy, która zostanie określona, jako ta kwalifikująca się do zwierania klauzul niedozwolonych.

Prowadzimy sprawy frankowe nawet w przypadkach:
  • gdy kredyt został już spłacony, ponieważ nie ma to znaczenia, gdy mówimy o zawartych w umowie klauzulach abuzywnych, w takiej sytuacji również można ubiegać się o
  • Unieważnienie kredytu frankowego
  • gdy bank wypowiedział frankowiczowi umowę – nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozwać bank w sytuacji problemów ze spłatą kredytu. Taka sprawa jest prowadzona w podobny sposób, a skutek i rezultat może być taki sam, jak w przypadku spłacanego kredytu frankowego – wygrana


  • Unieważnienie i odfrankowanie kredytu kancelaria Białystok


    Warto zacząć od poznania procesu, jaki czeka przyszłego frankowicza, który domagać się będzie zadośćuczynienia od banku.

    Pierwszym krokiem jest bezpłatna analiza umowy frankowej, którą eksperci poddadzą szczegółowej analizie prawnej i przygotują niepowtarzalny i indywidualny plan na walkę z bankiem. Kolejnym krokiem jest reklamacja kredytu oraz wydobycie dokumentów z banku. Gdy już mamy te kroki za sobą – rozpoczynamy właściwy proces odzyskania Twoich pieniędzy!

    Nasza Kancelaria doskonale wie, jak działać, aby nieść pomoc frankowiczom Białystok, wiedza z zakresu prawa bankowego i specjalizacja frankowa pozwala na osiąganie sukcesów dla naszych Klientów!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF