logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Katowice

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Katowicach z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Katowice

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Katowicach z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Katowice

Walka z bankiem wymaga trochę czasu, dlatego ważne jest, aby poświęcić również czas na to by znaleźć odpowiednią pomoc frankowiczom Katowice, która dokładnie przeanalizuje sprawę i skonstruuje odpowiednie powództwo przeciwko bankowi. Poprowadzić i wygrać proces z bankiem nie może jednak każdy, nasza kancelaria kredyty frankowe Katowice przeprowadzi Cię przez cały proces aż do wygranej z bankiem.

Kredyty frankowe Katowice – co warto wiedzieć?


Najważniejszym pytaniem, które należy sobie zadać, a następnie na nie odpowiedzieć, to czy umowa frankowa posiada niedozwolone klauzule. Najlepiej jednak jest dowiedzieć się tego z pomocą profesjonalnej kancelarii frankowej, której specjalizacją są właśnie spory sądowe wytaczane bankom.

Aktualna linia orzecznictwa zachęca przeróżne kancelarie, których specjalizacją niekoniecznie są sprawy frankowe Białystok, ale stanowią odpowiedź na potrzebę rynku, ponieważ duża część frankowiczów poszerzyła swoją świadomość w zakresie przysługujących im praw do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Kancelarie Frankowe Piekary Śląskie


Zanim zdecydujesz się na współpracę z kancelarią, aby otrzymać taką pomoc jaką otrzymują frankowicze na terenie Katowic, Piekary Śląskie, ale i całej Polski – porozmawiaj ze specjalistami z danej kancelarii, zadawaj dużo pytań i miej świadomość konsumencką odnośnie rozliczeń, czy kształtu umowy podpisywanej z kancelarią frankową.

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I ACa 128/21Sąd Apelacyjny w KatowicachKatowiceŚląskieGetin Noble Bank S.A.zasądza na rzecz powódki 100 670,84 PLN oraz 66 194,77 CHF; oddala apelacje pozwanego; oraz zasądza od pozwanego koszty postępowania apelacyjnego
II C 386/20Sąd Okręgowy w KatowicachKatowiceŚląskieGetin Noble Bank S.A.oddala powództwo o zapłatę; ustala, że umowa jest nieważna oraz ponosi koszty procesu
II C 92/22Sąd Okręgowy w KatowicachKatowiceŚląskieRaiffeisen Bank International AGzasądza, że kredyt jest nieważny, zasądza od pozwanego na rzecz powodów 114.430,52 PLN oraz 30.240,03CHF oraz zasądza od pozwanego na rzecz powodó kwotę 11,817 za opóźnienie od dnia uprawomonienia się wyroku do dnia zapłaty
I ACa 945/21Sąd Apelacyjny w KatowicachKatowiceŚląskiePKO BP S.A.sąd oddala apelację, zasądza od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Katowice

Kancelaria frankowa Katowice – na co zwrócić uwagę?

 • umowa na świadczenie usług prawnych powinna być przejrzysta i zrozumiała dla Ciebie, jako strony stosunku prawnego – sprawdź, jaką umowę możemy Ci zaproponować
 • kancelaria frankowa powinna zajmować się jedynie sprawami frankowymi Białystok, nie oferować pomocy prawnej z przeróżnych dziedzin prawa – u nas masz gwarancję
 • specjalizacji w prawie bankowym oraz sprawach frankowych
 • obowiązkowe OC adwokata lub radcy prawnego – zadbaj o swoje bezpieczeństwo w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak – gwarantujemy to na papierze
 • kodeks etyki zawodu radcy prawnego lub adwokata – to coś, czego pełnomocnicy powinni przestrzegać bezapelacyjnie
 • możliwość dostosowania się maksymalnie do potrzeb frankowicza – zobacz, jak zajmiemy się Twoją sprawą frankową

Pomoc dla frankowiczów Katowice – zobacz, jak wygląda proces


Decydujesz się na pierwszy krok w postaci analizy umowy kredytowej – resztą zajmuje się kancelaria frankowa Katowice. W uproszczeniu przechodzisz z nami przez krótki proces przygotowawczy, a następnie odrobinę dłuższy – sądowy.
 • Składamy reklamację do banku wraz z wezwaniem do zapłaty,, aby wykazać wadliwość umowy frankowej
 • Pomagamy wydobyć dokumentację kredytu frankowego
 • Konstruujemy niepowtarzalną i skuteczną strategię procesową
 • Składamy pozew
 • Prowadzimy proces, aż nie otrzymasz oczekiwanego rezultatu – wygranej sprawy frankowej z bankiem

Zyskujesz naprawdę wiele, ponieważ w skład ewentualnych korzyści z wygranej mogą być następujące: saldo kredytu frankowego obniża się i zyskujesz atrakcyjne warunki spłaty lub też unieważnienie kredytu frankowego, którą spłacić możesz po kursie franka w dniu podpisania umowy.

Unieważnienie czy odfrankowanie kredytu kancelaria Katowice


Masz szansę na jedno z tych dwóch rozwiązań, jeśli tylko zdecydujesz się na podjęcie kroku w stronę pożegnania się z kredytem frankowym dzięki pomocy frankowiczom Białystok. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli transparentnie przedstawić Ci wszelkie złożoności spraw frankowych Białystok i dobrać odpowiednie rozwiązanie.

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF