SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

I C 835/22

MIASTO:
SĄD:
Sąd Okręgowy w Gdańsku
SĘDZIA:
Jarosław Łukowski
BANK:
Bank Pekao S.A.
KWOTA:
83396,81PLN/32302,07 CHF

INNE WYROKI