SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co zrobić, gdy bank odpowiada na pozew?

Data ostatniej aktualizacji:

Brak odpowiedzi na pozew

Złożenie przez bank odpowiedzi na pozew nie jest postępowaniem niestandardowym. Jeżeli bank złoży odpowiedź na pozew, kredytobiorca powinien się do niej ustosunkować. Pismo, które zawiera odniesienie się do twierdzeń zawartych w odpowiedzi na pozew, nazywane jest repliką.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w odzyskaniu pieniędzy z kredytu: unieważnienie umowy frankowej

Jak postępować po otrzymaniu odpowiedzi od banku na złożony pozew?

Po otrzymaniu odpowiedzi banku na pozew powinniśmy w pierwszym kroku dokładnie przeanalizować jego treść, w tym w szczególności zwrócić uwagę na złożone przez bank wnioski dowodowe oraz kwestionowane fakty i okoliczności.

Analiza odpowiedzi banku często wymaga wiedzy prawniczej, bowiem kwestie w niej poruszane często wymagają znajomości zarówno przepisów prawa, jak i orzecznictwa. Otrzymując odpowiedź banku na pozew, dobrze jest ustosunkować się do twierdzeń w niej zawartych, tym bardziej że mogą pojawić się dotychczas nieporuszane wątki.

Co oznacza odpowiedź banku na mój pozew frankowy?

Odpowiedzi na pozew złożonej przez bank nie należy się bać. Chociaż często składa się ona nawet z kilkuset stron, doświadczone kancelarie prawne wiedzą, w jaki sposób jasno i kompleksowo odnieść się do niej.

Sąd musi doręczyć bankowi złożony przez kredytobiorcę pozew wraz ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi. Termin, jaki zakreśla sąd na złożenie odpowiedzi na pozew, musi wynosić minimum 2 tygodnie. Często jednak sądy zakreślają o wiele dłuższe, nawet kilkumiesięczne terminy. Jeżeli kredytobiorca ma profesjonalnego pełnomocnika, to odpowiedź na pozew bank wyśle na adres tego pełnomocnika. W przypadku braku pełnomocnika bank wyśle pismo z odpisem do sądu, a następnie to sąd doręczy kredytobiorcy odpowiedź banku na pozew.

Bardziej dziwić powinien brak odpowiedzi banku na pozew. Bowiem jeżeli bank nie złoży w terminie odpowiedzi na pozew, mogą go spotkać negatywne konsekwencje. Wówczas sąd może na posiedzeniu niejawnym wydać wyrok zaoczny, przyjmując za prawdziwe twierdzenia zawarte w pozwie kredytobiorcy. Takie sytuacje są jednak rzadkością, a banki co do zasady składają odpowiedzi na pozwy frankowiczów.

Jakie są moje opcje, gdy bank odpowiada na pozew sądowy?

Jeżeli bank złoży odpowiedź na pozew, można na nią odpowiedzieć lub też nie. Zdecydowanie warto jednak to uczynić, w szczególności gdy bank porusza czy twierdzenia wcześniej nieznane lub nie podnoszone. Czasami sąd zobowiązuje kredytobiorcę do złożenia tzw. repliki na odpowiedź na pozew, wyznaczając mu przy tym określony termin. Wówczas w wyznaczonym terminie należy ustosunkować się do twierdzeń drugiej strony. Aby przyśpieszyć postępowanie, warto jednak zrobić to także bez zobowiązania sądu. Znając stanowisko banku można rozważyć także negocjacje z bankiem po złożeniu odpowiedzi na pozew.

Jak przygotować skuteczną replikę na odpowiedź banku?

Oprócz wymogów formalnych odnoszących się do każdego pisma procesowego kierowanego do sądu replika na odpowiedź na pozew powinna zawierać szczegółowe ustosunkowanie się do twierdzeń zawartych we odpowiedzi na pozew złożonej przez bank. Należy odnieść do wniosków dowodowych złożonych przez bank. Istotna jest strategia po otrzymaniu odpowiedzi od banku na pozew. Przykładowo jeżeli bank chce przesłuchania świadków (najczęściej są to pracownicy banku) należy wskazać czy chcemy, aby sąd przeprowadził ten dowód, czy też nie. W sprawach frankowych świadkowie banku często nie mieli nawet styczności z kredytobiorcami, co sprawia, że dowód ten jest nieistotny dla sprawy i dąży do jej przedłużenia. W ten sposób należy odnieść się także do innych wniosków dowodowych strony przeciwnej.

Przygotowanie repliki na odpowiedź banku w sprawach frankowych warto powierzyć doświadczonej kancelarii prawnej. Dobrze jest bowiem przedstawić w tym piśmie aktualną linię orzeczniczą, tj. przytoczyć orzeczenia mające znaczenie dla rozstrzyganej sprawy, aby wzmocnić argumentację prawną. Replika nie powinna powielać kwestii ujętych już w pozwie, a zawierać kontrargumentację w odniesieniu do twierdzeń banku.

Kancelaria frankowa od lat pomaga kredytobiorcom, na każdym etapie sprawy frankowej. Świadczymy kompleksową obsługę frankowiczów, jak też porady prawne po odpowiedzi banku na pozew.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...