SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Korzystny dla frankowiczów wyrok Sądu Najwyższego III CZP 12/23

Data ostatniej aktualizacji:

wyroki Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

W dniu 19 października 2023 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 12/23. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie występuje współuczestnictwo konieczne po stronie powodowej. W konsekwencji jeden kredytobiorca, bez względu na stanowisko innych kredytobiorców może pozwać bank o ustalenie nieważności umowy. Uchwała Sądu Najwyższego rozwiąże problem legitymacji czynnej w wielu sprawach frankowych.

Kredyt frankowy po rozwodzie

Wydana przez Sąd Najwyższy uchwała jest niezwykle ważna i ma praktyczne zastosowanie. Często występują sytuacje kiedy po rozwodzie byli małżonkowie chcą unieważnić kredyt frankowy, który zawarli podczas związku małżeńskiego. W wielu przypadka byli małżonkowie pozostają skłóceni i nie są w stanie w żaden sposób porozumieć się w tej materii. Sąd Najwyższy przesądził, że pozwu nie muszą składać wszyscy kredytobiorcy. Wystarczy, że zrobi to tylko jeden z nich. Uchwała jest niezbędna, aby wszystkim kredytobiorcom zapewnić równe prawo do sądu i możliwości dochodzenia swoich uprawnień bez względu na zgodę drugiego kredytobiorcy, który wielokrotnie blokuje tego pierwszego.

Unieważnienie kredytu frankowego przez spadkobierców

Uchwała Sądu Najwyższego przydatna jest również w przypadku spraw o unieważnienie kredytów frankowych z udziałem spadkobierców kredytobiorców, którzy wstąpili np. miejsce zmarłego frankowicza do procesu. W przypadku postępowań spadkowych stan faktyczny i krąg spadkobierców może być jeszcze bardziej skomplikowany niż w przypadku rozwiedzionych małżonków.

Do tej pory stanowisko sądów w sprawach frankowych gdzie występowało wielu kredytobiorców było niejednolite. Uchwała Sądu Najwyższego o sygn. akt III CZP rozwiąże problem legitymacji czynnej w wielu sprawach frankowych.

Jeżeli jeszcze nie złożyłeś pozwu do sądu o unieważnienie swojej umowy frankowej, nie trać więcej czasu i  skontaktuj się z kancelarią frankową Frejowski. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. W celu wyliczenia kwoty, którą możesz zyskać decydując się na spór z bankiem możesz oszacować za pośrednictwem kalkulatora frankowego.

Źródła:

https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne_SN.aspx?ItemSID=1815-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2023

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...