SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ważna uchwała Sądu Najwyższego III CZP 25/22

Data ostatniej aktualizacji:

Jaki wpływ na sprawy frankowe będzie miała uchwała SN III CZP 25/22?

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy wydał długo oczekiwaną uchwałę w sprawie III CZP 25/22. W wydaniu uchwały udział brało 18 sędziów, a zagadnienia prawne nią objęte bezpośrednio dotyczą spraw istotnych dla procesów frankowych.

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 25/22 potwierdził korzystne dla frankowiczów orzeczenia TSUE i polskich sądów powszechnych. Sąd Najwyższy wskazał, że:

  • w wypadku uznania, że w umowie kredytowej znajdują się klauzule niedozwolone dotyczące sposobu określania kursu waluty obcej, to postanowienia te nie mogą zostać zastąpione innymi przez sąd;
  • jeżeli w umowie kredytowej nie można ustalić wiążącego strony kursu wymiany walut to umowa jest nieważna także w pozostałym zakresie;
  • roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu oraz kredytobiorcy o zwrot wpłaconych w związku z unieważnioną umową kredytu środków mają samodzielny charakter roszczenia o zwrot świadczenia nienależnego dla każdej ze stron;
  • bieg przedawnienia roszczeń banki w związku z unieważnieniem umowy kredytu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy;
  • w wypadku unieważnienia umowy kredytu żadnej ze stron nie przysługują dodatkowe roszczenia z tytuły wynagrodzenia za korzystanie z kredytu, czy odsetek przed dniem popadnięcia w zwłokę (po tym dniu odsetki już przysługują).

Jak więc łatwo zauważyć, mimo pewnych obaw co do ostatecznej treści uchwały, jest ona jednoznacznie korzystna dla kredytobiorców frankowych.

Jaki wpływ na sprawy frankowe będzie miała uchwała SN III CZP 25/22?

Uchwała III CZP 25/22 powinna mieć jak najbardziej pozytywny wpływ na sprawy frankowe. Wydanie przez SN uchwały III CZP 25/22 umocni jeszcze bardziej pozycję procesową frankowiczów. Uchwała powinna przekonać nawet, nielicznych sędziów, którzy nie uznawali roszczeń kredytobiorców do tego, że prawidłowym rozstrzygnięciem sprawy frankowej jest, co do zasady, orzeczenie o unieważnieniu kredytu frankowego. Po wydaniu uchwały należy spodziewać się jeszcze większej liczby pozwów frankowych i zwiększenia się (i tak już bardzo dużego) procentu spraw wygranych przez kredytobiorców.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...