logo kancelaria frejowski chf

KANCELARIA FRANKOWA

+48 797 644 280

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

Toruń

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Toruniu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA

Toruń

Specjaliści wśród radców prawnych i adwokatów w Toruniu z realnym, wieloletnim doświadczeniem procesowym. Pomagamy frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Toruń

Kancelaria frankowa Toruń – pomoc frankowiczom Toruń


Nasza kancelaria kredyty frankowe jest doświadczonym graczem na planszy sporów sądowych z bankami. Obsługujemy sprawy frankowe Toruń z powodzeniem i niesiemy frankowiczom Radom ukojenie na drodze życia bez kredytu. Nasza frankowa kancelaria specjalizuje się tylko w sprawach z zakresu bankowości i franków, co daje pewność, że znamy się na tym, co robimy!

Pomoc dla frankowiczów Toruń


Kredyty frankowe, to problem ogólnopolski, który przysparza wielu kredytobiorcom problemy ze spłatą. Orzecznictwo w sprawach frankowych daje aktualnie frankowiczom dwie możliwości na rozwiązanie sprawy z toksycznym kredytem. Wspomnianymi możliwościami jest unieważnienie kredytu frankowego lub odfrankowienie kredytu Toruń. Obydwie z tych możliwości to realna pomoc frankowczom Toruń, którą oferujemy naszym Klientom. Najważniejszą kwestią jest weryfikacja kluczowych zapisów w umowie frankowej, które poddane analizie – pozwolą określić szanse na wygraną z bankiem. Nie podejmujemy się współpracy, jeśli dostrzegamy, że sprawa może zostać przegrana. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w drodze do życia bez kredytu!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 2133/21Sąd Okręgowy w ToruniuToruńKujawsko-PomorskieRaiffeisen Bank International AG S.A.zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG S.A. na rzecz powódki kwotę 373.521,44 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 20.07.2021 do dnia zapłaty oraz zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułu zwrotu kosztów procesu
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

POZEW FRANKOWY

Toruń

Unieważnienie i odfrankowanie kredytu kancelaria Toruń


Frankowicze Toruń są bardzo świadomymi konsumentami i na ogół mają świadomość odnośnie tego, jaki kredyt posiadają i jakie w związku z tym może czekać ich rozwiązanie w ich sprawie frankowej. Przypominamy jednak, że unieważnić umowę kredytową można w przypadku posiadania kredytu denominowanego, a z odfrankowaniem kredytu mamy do czynienia w przypadku kredytu indeksowanego.

Unieważnienie umowy Toruń – co daje?

 • Skutkiem unieważnienia umowy jest ustanie zobowiązania względem banku, frankowicz w rezultacie otrzymuje możliwość rozliczenia się bankiem, co oznacza, że strony postępowania zwrócą sobie wzajemnie to, co od siebie dostały.
 • Frankowicz zwraca pozostałą część kapitału do spłaty, a bank zwraca nadpłaty, które wskutek frankowej umowy zostały nienależnie pobrane.
 • Nieruchomość przestaje być obciążona hipoteką


Odfrankowanie kredytu kancelaria Toruń- co oznacza?


 • Umowa o kredyt frankowy nadal jest ważna, ale zapisy niedozwolone zostają usunięte z obowiązującej umowy
 • Kredyt zostaje przewalutowany na złotówkowy
 • Umowa kredytowa nadal trwa i obowiązuje, ale po uznaniu klauzul przez sąd i usunięciu ich z umowy – zwracana jest część niesłusznie naliczonych rat w walucie PLN, które powstały wskutek bezprawnych zapisów


Sprawy frankowe Toruń


Sprawy frankowe prowadzimy na terenie całej Polski, nie tylko w mieście Toruń. Pozew składamy tam, gdzie najwyższą szansę na wygraną mają frankowicze Toruń. Miejsce złożenia pozwu i prowadzenia sprawy zależy więc w dużej mierze od Klienta, ale nie zapominamy przy tym – szczegółowo doradzić naszemu Klientowi, który sąd będzie najbardziej korzystny dla rozstrzygnięcia sprawy frankowej. Nasza kancelaria frankowa kładzie ogromny nacisk na to, aby to Klient był zadowolony nie tylko z rezultatu prowadzonej sprawy, ale także z holistycznej współpracy z naszymi specjalistami. Naszym zdaniem najważniejsze jest wsparcie Klienta w całym procesie i budowanie zaufania!

Kancelaria kredyty frankowe Toruń


Pomoc frankowiczom Toruń, jaką oferuje nasza kancelaria frankowa skupia się wokół następujących wytycznych:
 • specjalizujemy się w sprawach frankowych i pomocy frankowiczom Toruń
 • posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz ułożoną i sprawdzoną strategię procesową, która jest gwarancją powodzenia w sprawie prowadzonej przed sądem do każdej sprawy frankowej podchodzimy indywidualnie i stawiamy na korzyść frankowicza
 • wyznaczamy jasny i konkretny cel naszej współpracy z Klientami – realna pomoc frankowiczom Toruń
 • jasne oraz przejrzyste warunki współpracy, przyjazna umowa współpracy, w której nasi Klienci mogą zawrzeć to, co daje bezpieczeństwo oraz pewność, że nie zostaną oszukani po raz drugi
 • pierwsze efekty jesteśmy w stanie osiągnąć już na początku etapu sądowego – wstrzymanie płatności rat na czas postępowania


Kancelarie frankowicze Toruń


Duża ilość kancelarii frankowych w Toruniu przyczynia się do tego, że frankowicze Toruń mają coraz większy problem z wyborem odpowiedniego pełnomocnika, który będzie reprezentował należycie interesy w sprawie frankowej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy na sprawach frankowych ,,zjedli zęby”. Przedstawimy Państwu wszelkie prawidłowości spraw frankowych i doradzą najlepsze i najbardziej korzystne rozwiązanie sprawy, która przyniesie w rezultacie realną pomoc frankowiczom Toruń!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

OBSZAR DZIAŁANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 23 kwietnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF