SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Przedawnienie roszczeń frankowiczów w 2024 roku

Data ostatniej aktualizacji:

Przedawnienie roszczeń frankowiczów w 2024 roku

Czy w 2024 roku przedawniają się roszczenia frankowiczów? W lipcu 2018 roku nowelizacji uległ art. 118 Kodeksu cywilnego, który reguluje terminy wymagalności roszczenia. Przed nowelizacją termin przedawnienia roszczeń mający zastosowanie w przypadku kredytobiorców wynosił aż 10 lat. Po nowelizacji został skrócony do lat 6. W konsekwencji inaczej liczony jest termin przedawnienia dla rat kredytowych spłacanych do lipca 2018 roku i po tym okresie. Roszczenia dotyczące świadczeń spełnionych na rzecz banku przed nowelizacją przedawnią się po 10 latach, z kolei te spełnione po lipcu 2018 roku po 6 latach.

Roszczenie frankowe – bieg terminu przedawnienia

Wskazać jednak należy, że zgodnie z dyrektywa 93/13 bieg terminu przedawnienia roszczeń nie może się rozpocząć, dopóki konsument nie powziął wiedzy o nieuczciwym charakterze warunków zawartych w jego umowie kredytowej.

Najlepszym sposobem na przerwanie biegu przedawnienia jest złożenie pozwu frankowego o nieważność umowy i o zapłatę. Dzięki temu frankowicz zostanie zabezpieczony przed stopniowym przedawnianiem się kolejnych świadczeń, które spełnił na rzecz banku w formie rat kapitałowo-odsetkowych, spłacanych co miesiąc w ramach wykonywanej umowy. Podczas trwania procesu sądowego termin przedawnienia nie biegnie, a zatem potencjalna kwota do odzyskania przez kredytobiorcę nie będzie się zmniejszać.W celu weryfikacji terminu przedawnienia oraz złożenia pozwu w sądzie warto skontaktować się z doświadczoną kancelarią frankową. Kwotę potencjalnej kwoty do odzyskania możesz obliczyć dzięki kalkulatorowi frankowemu.

Źródła:

  1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 września 2022 r. sygn. akt C-82/21.

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...