SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Najwyższy wznowi prace nad uchwałą III CZP 25/22

Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które wyjątkowo obierają przeciwny kierunek. Czego frankowicze mogą się spodziewać 25 kwietnia 2024 roku kiedy to Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie prace nad uchwałą w sprawie o sygn. akt III CZP 25/22?

Sąd Najwyższy wznowi prace nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy wznowi prace nad uchwałą III CZP 25/22. Posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaplanowano na 25 kwietnia 2024 roku. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego w 2021 roku zadała sześć pytań, które dotyczą między innymi tego:

  • czy klauzula abuzywna występująca w umowie kredytowej może zostać zastąpiona przez sąd jakimś alternatywnym zapisem wynikającym z przepisów prawa,
  • jak powinno wyglądać rozliczenie stron nieważnej umowy (teoria dwóch kondykcji czy teoria salda),
  • czy stronom nieważnej umowy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.

Większość powyższych zagadnień została już wyjaśniana albo przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo przez inne uchwały Sądu Najwyższego.

Czego mogą spodziewać się frankowicze?

Czego mogą się spodziewać frankowicze po Sądzie Najwyższym 25 kwietnia 2024 roku? Jedno z pytań Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dotyczy możliwości zastąpienia klauzuli abuzywnej określającej sposób wyznaczania kursu waluty obcej innymi przepisami. Frankowicze powinni wyzbyć się obaw. Bez względu na podjętą w przyszłości treść uchwały, sądy krajowe nie mogą orzekać sprzecznie z prawem europejskim, bo mogłoby to spowodować poważne skutki finansowe dla Skarbu Państwa.

Banki z kolei liczą, że uchwała Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt III CZP 25/22 będzie antykonsumencka i zyskają argument, aby zniechęcić frankowiczów do składania kolejnych pozwów.

O konsekwencjach podjętej przez Sąd Najwyższy uchwały dowiemy się najwcześniej 25 kwietnia 2024 roku. Frankowicze, którzy jeszcze nie podjęli kroków zmierzających do unieważnienia umowy kredytu, nie muszą czekać do tej daty. Mogą już dziś skontaktować się ze specjalistami. Kancelaria frankowa całkowicie za darmo przeprowadzi analizę Twojej umowy. Zapraszamy do kontaktu tel.22 688 75 50


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...