SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Data ostatniej aktualizacji:

Unieważnienie kredytu a zdolność kredytowa

Pozwy w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego nieustannie zyskują na popularności. Nie może to dziwić gdyż w efekcie uzyskania wyroku unieważniającego kredyt frankowy, sytuacja ekonomiczna kredytobiorcy znacząco się poprawia. Kredytobiorca otrzymuje od banku zwrot świadczeń, które wpłacił w związku z umową kredytu, a więc przede wszystkim raty odsetkowo-kapitałowe, prowizje i inne opłaty.

Wiele osób zastanawia się jednak jaka jest zdolność kredytowa po unieważnieniu kredytu frankowego? Czy pozwanie banku prowadzi do tego, że historia kredytowa po sprawie frankowej ulegnie pogorszeniu?

Jak unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Unieważnienie kredytu a zdolność kredytowa – w rzeczywistości tych pojęć nic nie łączy. Historia kredytowa po sprawie frankowej nie zmieni się. Co więcej, w pewnym sensie zdolność kredytowa po unieważnieniu kredytu frankowego może ulec poprawie.

Dzieje się tak ponieważ wyliczając zdolność kredytową w toku obowiązywania umowy, banku uwzględniałby miesięczną ratę kredytu jako stały wydatek gospodarstwa domowego. W przypadku unieważnienia kredytu, obowiązek zapłaty rat ustaje.

Trzeba tu przypomnieć jaki jest skutek unieważnienia kredytu frankowego. Po uprawomocnieniu się takiego wyroku, umowa traktowana jest jako nigdy nie zawarta.  Tak samo musi podchodzić do tego bank badając historię kredytową. Trzeba więc odróżnić taką sytuację od wypadku gdy kredytobiorca nie jest wstanie regulować rat kredytu i w efekcie bank wypowiada mu umowę kredytową. W tym drugim przypadku w istocie zdolność kredytowa może ulec pogorszeniu.

Co to jest rating banku

Czy unieważnienie kredytu frankowego ma negatywny wpływ na historię kredytową?

Historia kredytowa po sprawie frankowej nie pogorszy się, z uwagi na unieważnienie umowy kredytu. Na historię kredytową wpływ mają przeszłe i obecne zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez osobę składającą wniosek kredytowy. Bank bada więc jak kredytobiorca dotychczas radził sobie ze spłatą swoich istniejących zobowiązań kredytowych. Skoro w wyniku unieważnienia kredytu frankowego umowę traktuje się tak jakby nigdy nie istniała, to oczywistym jest, że fakt wydania wyroku unieważniającego kredyt frankowy nie może mieć znaczenia dla historii kredytowej.

Czy banki biorą pod uwagę fakt unieważnienia kredytu frankowego przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków kredytowych?

Spora część kredytobiorców obawia się, że unieważnienie kredytu a zdolność kredytowa mogą jednak być ze sobą powiązane. Obawy te dotyczą niepokoju, że bank może brać pod uwagę fakt unieważnienia kredytu przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków kredytowych. Nic bardziej mylnego. Żadne przepisy nie umożliwiają bankowi wydania gorszej oceny zdolności kredytowej, tylko z tego faktu, że wnioskodawca doprowadził kiedyś do unieważnienia kredytu frankowego przed sądem.

Co więcej pamiętać należy, że przyczyna unieważnienia kredytów frankowych leży w niewłaściwych, niezgodnych z przepisami prawa klauzulach umownych, wprowadzonych do kredytów przez same banki. Ciężko więc za zaistniałą sytuację winić kredytobiorców.

Unieważnienie kredytu – wsparcie kancelarii prawnej

Skoro jasnym jest już, że zdolność kredytowa po unieważnieniu kredytu frankowego nie pogorszy się, tym bardziej warto rozważyć złożenie pozwu frankowego. Wartość przysługującego kredytobiorcy roszczenia frankowego można w łatwy sposób wstępnie oszacować korzystając z prostego w obsłudze i bezpłatnego kalkulatora frankowego. W pozostałym zakresie, cały proces unieważnienia kredytu frankowego obsłuży od strony prawnej profesjonalna kancelaria frankowa. Prawnicy doświadczeni w sporach z bankami sprawią, że cały proces przejdzie w sposób możliwie sprawny i bez stresowy dla kredytobiorcy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...