SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Korzystne dla frankowiczów orzeczenie C-531/22

Data ostatniej aktualizacji:

Korzystne dla frankowiczów orzeczenie C-53122

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 18 stycznia 2024 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-531/22. Jest to kolejne już korzystne dla kredytobiorców frankowych orzeczenie TSUE w ostatnich miesiącach. 

TSUE odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Pytania dotyczyły dwóch istotnych kwestii tj. czy jeżeli badanie abuzywności umowy nie zostało przeprowadzone na etapie postępowania rozpoznawczego to możliwe jest przeprowadzenie takiej oceny przez sąd na etapie postępowania egzekucyjnego oraz czy wpisanie danej klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych ma wpływ na skuteczność analogicznego zapisu stosowanego przez podmiot niebędący stroną postępowania o wpis do rejestru.

Wyrok w sprawie C-531/22 a badanie abuzywności klauzul

W treści orzeczenia C-531/22 TSUE wypowiedział się jednoznacznie, że dopuszczalnym jest badanie przez sąd z urzędu abuzywnego charakteru postanowień umownych również na etapie postępowania egzekucyjnego. TSUE wskazał, że gdy przeprowadzenie takiej oceny nie było możliwe na etapie postępowania rozpoznawczego to jak najbardziej przepisy krajowe powinny dopuszczać badanie tego rodzaju w postępowaniu egzekucyjnym. Przeciwne regulacje prawne stałyby w sprzeczności do Dyrektywy nr 93/13.

Wyrok w sprawie C-531/22 a rejestr klauzul niedozwolonych

Drugą istotną kwestią, o której wypowiedział się TSUE w wyroku C-531/22 jest odpowiedź na pytanie, czy możliwym jest stosowanie postanowień umownych wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych przez podmiot, który nie był stroną postępowania o wpis do rejestru. TSUE, ponownie odwołując się do Dyrektywy 93/13 wskazał, że pozwala ona zachować w tym zakresie luz decyzyjny państwom członkowskim. 

Na gruncie polskiego porządku prawnego jest więc możliwym praktyka, która sprowadza się do tego, że wpisanie danej klauzuli do rejestru wywołuje ten skutek, że analogiczne klauzule przestają wiązać konsumentów również w innych umowach.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc – unieważnienie kredytu frankowego

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...