SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi kurs franka szwajcarskiego na koniec 2023 roku? – Aktualizacja grudzień 2023

Data ostatniej aktualizacji:

Kurs franka szwajcarskiego na koniec 2023 roku

Na początku roku prognozy na kurs franka w 2023 rok nie były optymistyczne dla frankowiczów. Analitycy przewidywali, że w 2023 roku kurs franka szwajcarskiego może przekroczyć granicę 5,00 zł. Tak się jednak nie stało. Kurs franka szwajcarskiego osiągnął w 2023 roku maksymalną wysokość na poziomie 4,86 zł.

Aktualny kurs franka szwajcarskiego – grudzień 2023

Aktualnie kurs franka (stan na 22 grudnia 2023 roku) wynosi 4,59 zł. Dla frankowiczów spłacających kredyty frankowe jest on w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Daleko mu jest do kursu z dnia podpisania umowy frankowej kiedy utrzymywał się na poziomie poniżej 2,00 zł.

Utrzymywanie się kursu franka szwajcarskiego na wysokim poziomie powyżej 4,00 zł, powinno przekonać frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli walki z bankiem w sądzie do składania roszczeń do sądu o unieważnienia wadliwej i nieuczciwej umowy oraz zawieszenie spłaty rat kredytu. Składając pozew przeciwko bankowi można jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu aż do czasu wydania prawomocnego wyroku. Niepewna sytuacja frankowiczów związana z kursem franka szwajcarskiego to okoliczności przemawiające za udzieleniem kredytobiorcom zabezpieczenia.

Historia kursu franka szwajcarskiego w 2023 roku

Pomimo prognozowania przez analityków, że w 2023 roku frank szwajcarski przekroczy granicę 5,00 zł, tak się nie stało. Maksymalną wysokość frank szwajcarski osiągnął we wrześniu 2023 roku kiedy wynosił 4,86 zł. Z kolei minimalną wysokość franka szwajcarskiego odnotowano 21 czerwca 2023 roku kiedy wynosił 4,51 zł.

Źródło:

https://cinkciarz.pl/wymiana-walut/kursy-walut/chf/pln.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...