SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym jest rata kapitałowa? 

Data ostatniej aktualizacji:

Czym jest rata kapitałowa 

Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty długu wobec banku. Rata kredytu składa się właśnie z części kapitałowej oraz odsetkowej. 

Wiele umów kredytowych, w szczególności indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, okazała się wadliwa. Istnieje możliwość zakwestionowania takiej umowy i wyeliminowania z niej postanowień niedozwolonych lub jej unieważnienie. 

Kancelaria frankowa od lat pomaga kredytobiorcom w walce z bankami. Kancelaria, która specjalizuje się w sprawach kredytowych, wie, w jaki sposób prowadzić negocjacje z bankiem, przygotować pozew frankowy oraz jak odpowiednio poprowadzić sprawę frankową. Warto także skorzystać z kalkulatora frankowego, aby przekonać się ile można zyskać wytaczając sprawę frankową! 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych
Kredyty denominowane i indeksowane zdobyły dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku. Obecnie liczba składanych pozwów przeciwko bankom...