SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content
Tło baneru strony kategorii wyświetlające widok z góry na akcje strażaków

Słownik frankowy

Co to jest kredyt denominowany?

Co to jest kredyt denominowany?
Wśród licznych rodzajów kredytów, najdonioślejsze znaczenie mają kredyty hipoteczne. Popularne przed laty kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim, najczęściej stanowiły tzw....

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych
Kredyty denominowane i indeksowane zdobyły dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku. Obecnie liczba składanych pozwów przeciwko bankom...

Kredyt denominowany a indeksowany

Kredyt denominowany a indeksowany
Jeszcze kilkanaście lat temu kredyty denominowane czy kredyty indeksowane były powszechnie udzielane przez banki, a kredytobiorcy chętnie z nich korzystali....

Mechanizm indeksacji – na czym polega?

Mechanizm indeksacji – na czym polega?
Wiele słyszy się o tym, że umowy kredytów frankowych mają swoje „typy” – mogą być denominowane lub indeksowane do franka...

Na czym polegają mediacje?

Na czym polegają mediacje?
Mediacja jest formą podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. Mediacje mogą być stosowane w sporach z różnych obszarów prawa – tak...

Co to jest rating banku?

Co to jest rating banku?
Próbę odpowiedzenia na pytanie co to jest rating banku należy rozpocząć od samej definicji słowa rating. Rating jest to pojęcie...

Ile trwa skarga kasacyjna od wyroku frankowego?

Ile trwa skarga kasacyjna od wyroku frankowego?
Nie da się precyzyjnie i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile trwa skarga kasacyjna w sprawach frankowiczów. Niestety czas oczekiwania na...

Ustalenie nieważności umowy

Ustalenie nieważności umowy
Czym jest ustalenie nieważności umowy? Ustalenie nieważności umowy polega na tym, że umowa jest nieważna od momentu jej zawarcia. Inaczej...

Zażalenie

Zażalenie
Czym jest zażalenie? Zażalenie jest drugim, obok apelacji, środkiem odwoławczym od postanowień sądu oraz od zarządzeń przewodniczącego. Zażalenie może zostać...

Ugoda

Ugoda
Czym jest ugoda? Ugoda jest to forma polubownego zakończenia sporu istniejącego pomiędzy stronami. W ramach ugody strony czynią sobie wzajemne...

Teoria salda i dwóch kondykcji

Teoria salda i dwóch kondykcji
Czym jest teoria salda i dwóch kondykcji? Obie teoria odnoszą się do tego w jaki sposób strony mają się rozliczyć...

Spread

Spread
Czym jest Spread? Spread jest to różnica między ceną kupna określonych aktywów, a ceną ich sprzedaży. Przy umowach kredytów frankowych...

Sprawa Dziubak

Sprawa Dziubak
Czym jest Sprawa Dziubak? Jest to jedna z najgłośniejszych spraw frankowych, a to za sprawą wypowiedzenia się przez Trybunał Sprawiedliwości...

Pozwany

Pozwany
Kim jest pozwany? Pozwany jest to jedna z dwóch stron procesu w postępowaniu cywilnym. Pozwany to osoba przeciwko której wniesiony...

Powód

Powód
Kim jest powód? Jest to podmiot wnoszący sprawę do sądu – składający pozew przeciwko pozwanemu. Powodem może być osoba fizyczna,...

Marża

Marża
Czym jest marża? Marża kredytu hipotecznego jest to element kredytu wpływający na wysokość raty kredytobiorcy. Marża z założenia jest zyskiem...

Koszty zastępstwa procesowego (KZP)

Koszty zastępstwa procesowego (KZP)
Czym są koszty zastępstwa procesowego? Koszty zastępstwa procesowego to koszty, które sąd zasądza w wyroku na rzecz strony wygrywającej sprawę,...