SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content
Widok od dołu na wysoki szklany wieżowiec

Słownik frankowy

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych
Kredyty denominowane i indeksowane zdobyły dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku. Obecnie liczba składanych pozwów przeciwko bankom...

Na czym polegają mediacje?

Na czym polegają mediacje?
Mediacja jest formą podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. Mediacje mogą być stosowane w sporach z różnych obszarów prawa – tak...

Na czym polega ustalenie nieważności umowy?

Na czym polega ustalenie nieważności umowy?
Czym jest ustalenie nieważności umowy? Ustalenie nieważności umowy polega na tym, że umowa jest nieważna od momentu jej zawarcia. Inaczej...

Zażalenie

Zażalenie
Czym jest zażalenie? Zażalenie jest drugim, obok apelacji, środkiem odwoławczym od postanowień sądu oraz od zarządzeń przewodniczącego. Zażalenie może zostać...

Ugoda

Ugoda
Czym jest ugoda? Ugoda jest to forma polubownego zakończenia sporu istniejącego pomiędzy stronami. W ramach ugody strony czynią sobie wzajemne...

Teoria salda i dwóch kondykcji

Teoria salda i dwóch kondykcji
Czym jest teoria salda i dwóch kondykcji? Obie teoria odnoszą się do tego w jaki sposób strony mają się rozliczyć...

Spread

Spread
Czym jest Spread? Spread jest to różnica między ceną kupna określonych aktywów, a ceną ich sprzedaży. Przy umowach kredytów frankowych...

Sprawa Dziubak

Sprawa Dziubak
Czym jest Sprawa Dziubak? Jest to jedna z najgłośniejszych spraw frankowych, a to za sprawą wypowiedzenia się przez Trybunał Sprawiedliwości...

Pozwany

Pozwany
Kim jest pozwany? Pozwany jest to jedna z dwóch stron procesu w postępowaniu cywilnym. Pozwany to osoba przeciwko której wniesiony...

Powód

Powód
Kim jest powód? Jest to podmiot wnoszący sprawę do sądu – składający pozew przeciwko pozwanemu. Powodem może być osoba fizyczna,...

Marża

Marża
Czym jest marża? Marża kredytu hipotecznego jest to element kredytu wpływający na wysokość raty kredytobiorcy. Marża z założenia jest zyskiem...

Koszty zastępstwa procesowego (KZP)

Koszty zastępstwa procesowego (KZP)
Czym są koszty zastępstwa procesowego? Koszty zastępstwa procesowego to koszty, które sąd zasądza w wyroku na rzecz strony wygrywającej sprawę,...

Koszty procesu

Koszty procesu
Czym są koszty procesu? Ogólnie rzecz ujmując są to koszty, które stanowią ogół wydatków, które muszą zostać poniesione w związku...

Klauzula abuzywna

Klauzula abuzywna
Czym jest klauzula abuzywna? Pod pojęciem klauzul abuzywnych należ rozumieć klauzule niedozwolone, tj. takie zapisy umowne, które rażąco naruszają interes...

Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna
Czym jest skarga kasacyjna? Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, który składany jest do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego...