SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiany kursu franka szwajcarskiego a sytuacja Frankowiczów – jaki ma wpływ?

Data ostatniej aktualizacji:

analiza wiadomości frankowych

Kurs franka szwajcarskiego podobnie jak wysokość stóp procentowych wpływają na wysokość rat kredytów. Wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje, że płacenie przez frankowicza coraz wyższych rat kredytu dotkliwie wpływa na jego domowy budżet. Aktualnie kurs franka szwajcarskiego wynosi 4,79 zł.

Korzyści wynikające ze zmiany kursu dla frankowiczów

Rosnący kurs franka powoduje większe szanse na uzyskanie sądowego zabezpieczenia, polegającego na wstrzymaniu  obowiązku spłaty rat na czas trwania procesu. Zabezpieczenia przez wstrzymanie płatności rat są istotnym elementem zachęcenia konsumenta do dochodzenia swoich praw. Frankowicz bowiem zauważa od razu skutek swoich działań. Z kolei pozwany bank zniechęcony jest do przedłużania procesu. Zgodnie z czerwcowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabezpieczenia roszczenia powinny być wydawane niezależnie od relacji wypłaconego kapitału do spłaconych rat.

Rosnący kurs franka szwajcarskiego – co zrobić?                            

Wysoki kurs franka szwajcarskiego powinien zachęcić osoby posiadające umowy kredytowe we frankach szwajcarskich do podjęcia działań prawnych przeciwko bankom. Tym bardziej, że procesy są w ponad 95% wygrywane przez kredytobiorców. Uwzględnienie powództwa o stwierdzenie nieważności umowy z bankiem, prowadzi do wygaśnięcia obowiązku zapłaty rat, a na podstawie prawomocnego wyroku frankowicz może wnioskować o wykreślenie hipoteki banku.

Czy frank spadnie 2023?

Prognozy kursu franka szwajcarskiego nie są optymistyczne, bowiem z dużym prawdopodobieństwem kurs ten nadal będzie się umacniał. Małe jest więc prawdopodobieństwo, aby kurs franka szwajcarskiego spadł. Prognozy na to nie wskazują. Obecnie wiele inwestorów traktuje franka szwajcarskiego jako stabilną walutę, co przemawia za tym, że kurs franka nie spadnie. Stabilizacja wysokości kursu franka szwajcarskiego oznacza dla kredytobiorców brak dalszego wzrostu rat kredytu oraz jego salda w złotych polskich. Jednak wciąż raty w większości przypadków są dwukrotnie wyższe niż w momencie zawierania umowy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...