SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nowy Rząd a ustawa frankowa. Czy będzie wprowadzona?

Data ostatniej aktualizacji:

Nowy rząd a ustawa Frankowa

W najbliższym czasie najprawdopodobniej zmieni się rząd. Banki liczą na nowe otwarcie w kwestii kredytów frankowych i kompleksowe uregulowanie problemu kredytu frankowych ustawą. Czy nowi rządzący będą skłonni do wprowadzenia ustawy frankowej?

Zobacz również: Sytuacja Frankowiczów a nowy Rząd

Frankowicze czy banki – kto ważniejszy?

Obiektywnie patrząc, szanse na rozwiązanie problemu frankowego za pomocą ustawy są nikłe. Politycy, którym uda się utworzyć rząd będą woleli stanąć po stronie kredytobiorców, czyli swoich wyborców w celu utrzymania władzy. Nie będą widzieli korzyści w ułatwianiu życia bankowcom.

Dodatkowo władza nie może odbierać konsumentom praw przyznanych im przez unijne prawo. Konsument, któremu rząd czy sądy odbiorą możliwość ochrony prawnej przewidzianej chociażby dyrektywą 93/13/EWG, może zwrócić się z roszczeniem przeciwko Skarbowi Państwa. Nowi rządzący nie zdecydują się na takie ryzyko.

Nic zatem nie wskazuje na to, aby ustawa frankowa miała powstać w tym roku czy w kolejnych latach.

Czy ustawa frankowa to dobry pomysł?

Wprowadzenie ustawowego rozwiązania sporu o umowy kredytów we frankach szwajcarskich wiązałoby się z brakiem korzyści nie tylko dla frankowiczów sądzących się z bankami, ale i dla wszystkich konsumentów, którzy są uczestnikami rynku finansowego i podpisują umowy z bankami. Ustawa ta byłaby bowiem korzystna tylko dla banków, dla nikogo innego.

Ustawa frankowa byłaby legalizacją nieuczciwego działania banków podczas zawierania umów kredytowych, w konsekwencji żaden konsument nie mógłby czuć się bezpiecznie w relacji z kredytodawcą czy jakąkolwiek inną wpływową korporacją.

Nie warto czekać na uchwalenie ustawy frankowej tylko już dziś wziąć sprawy w swoje ręce. Kancelaria frankowa Frejowski pomoże skierować sprawę przeciwko bankowi do sądu. Wysokość odzyskanej od banku kwoty możesz wyliczyć za pomocą kalkulatora frankowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...