SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym jest ryzyko walutowe?

Data ostatniej aktualizacji:

Czym jest ryzyko walutowe?

Jak wiadomo, kursy walut ulegają ciągłym zmianom. Z tym też związane jest ryzyko walutowe. Ryzyko kursowe wiąże się także z kredytami zaciąganych w obcej walucie. Raty kredytobiorców decydujących się na taki kredyt są uzależnione od wysokości kursu danej waluty.

Co to jest ryzyko walutowe i co na nie wpływa?

Ryzyko walutowe, określane także jako ryzyko kursowe, wiąże się z obrotem walutami, których kurs jest zmienny – może rosnąć lub spadać w zależności od wielu czynników. A zatem transakcje z udziałem obcej waluty niosą za sobą ryzyko, bowiem nikt nie jest w stanie przewidzieć na 100% kursu danej waluty. Możemy wyróżnić między innymi:

  • Ryzyko transakcyjne – obecne przy zawieraniu różnego rodzaju umów, które są rozliczane w walucie obcej (np. gdy waluta obca umacnia się w stosunku do waluty krajowej, dokonanie transakcji, powoduje, że zapłacimy więcej w walucie krajowej).
  • Ryzyko księgowe – związane z różnicą powstałą w wycenie składników majątkowych przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy ich wartość określana jest w walucie innej niż ta, w której prowadzona jest księgowość przedsiębiorstwa.

W jaki sposób ryzyko walutowe wpływa na przedsiębiorstwa?

Ryzyko walutowe ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, które działają na rynku międzynarodowym. Wpływ ryzyka walutowego na inwestycje ma przełożenie na finanse przedsiębiorstw. Przykładowo jeżeli kurs waluty zmienia się, przedsiębiorca może ponieść stratę podczas nabywania, sprzedawania, posiadania aktywów czy pasywów, które to są określone w walucie obcej.  Oczywiście tak samo jak stratę, wahania waluty mogą doprowadzić do uzyskania zysku przez przedsiębiorcę. Każde przedsiębiorstwo dokonujące transakcji z udziałem waluty obcej powinno wdrożyć mechanizmy zapobiegające stratom z przyczyn wahań waluty.

Co to jest rating banku

Jakie są metody zarządzania ryzykiem walutowym?

Istnieją sposoby na zarządzanie ryzykiem walutowym, które znacząco mogą ograniczyć takie ryzyko. Sposoby zarządzania ryzykiem kursowym w firmie powinny być dopasowane do danego przedsiębiorstwa, w tym uwzględniać jego specyfikę, rodzaj działalności czy rozmiar. Przedsiębiorstwo, które chce wyeliminować ryzyko kursowe, powinno dążyć do ograniczenia transakcji walutowych. Jest to jednak najdalej idący krok, który zawsze wymaga dokładnej analizy, bowiem tak samo jak na wahaniach walut może stracić, tak samo można i zarobić.

Jakie instrumenty finansowe są używane do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym?

W obecnych czasach, gdy stale czuć z tyłu powiew niepewności, wiele podmiotów korzysta z instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe. Jak ograniczyć ryzyko walutowe? Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka może być odpowiednie skonstruowanie umowy, aby ryzyko zmian waluty było przeniesione na kontrahenta lub uzgodnienie z góry kursu danej waluty. W celu zabezpieczania ryzyka kursowego możemy posłużyć się takimi instrumentami jak:

  • transakcje terminowe typu forward – pozwalają ustalić kurs wymiany waluty w określonym momencie w przyszłości, a co za tym idzie, ograniczają ryzyko niespodziewanych wahań na rynku walutowym. Główną zaletą takiej transakcji jest możliwość ustalenia przyszłej ceny kupna lub sprzedaży waluty.
  • opcje walutowe – jest to bardziej skomplikowana metoda ograniczenia ryzyka, która polega na zapłacie przez kupującego (przedsiębiorcy) sprzedawcy (bankowi) premii, która nie podlega zwrotowi.  Nabywca zyskuje prawo do kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości po określonej cenie.

Sposobem na ograniczenie ryzyka kursowe jest także na temat gospodarki danego kraju oraz bycie na bieżąco z prognozami, które mogą wpłynąć na aktualny kurs franka i innych walut. Wówczas wiedza może uchronić nas przed ryzykownymi inwestycjami.

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą Ci w walce o sprawiedliwość. Skorzystaj z naszej usługi: unieważnienia umowy kredytu frankowego

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...