SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wpływ kredytów frankowych na polską gospodarkę

Data ostatniej aktualizacji:

Jak kredyty frankowe wpłynęły na polską gospodarkę? Wpływ kredytów frankowych na gospodarkę Polski można obserwować od kilku lat. Z pewnością konsekwencje kredytów we frankach dla Polski nie są korzystne bowiem w znaczny sposób wpłynęły na sektor bankowy, który musiał znaczną część swojego kapitału przeznaczyć na rezerwy frankowe.

Analiza wpływu kredytów we frankach na polski rynek finansowy

Skutki kredytów frankowych dla sektora bankowego w Polsce są niekorzystne. Źródłami zagrożeń dla systemu finansowego pozostają:

  • ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych,
  • ryzyko obniżonych nadwyżek kapitałowych i racjonowania kredytu.

Czy kredyty we frankach zagroziły stabilności polskiego sektora bankowego? Kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich pozostają najistotniejszym zagrożeniem dla stabilności sektora bankowego.

Orzecznictwo sądowe dotyczące kredytów frankowych

Jakie są konsekwencje orzeczeń sądowych dotyczących kredytów frankowych dla gospodarki? Konsekwencje orzeczeń sądowych w sprawach frankowych są takie, że banki w ponad 95% procentach przegrywają sprawy o unieważnienie kredytów frankowych. Dla banku każda przegrana sprawa to spory koszt.

Poza nominalnym rozliczeniem z kredytobiorcą bank musi oddać zasądzone odsetki, które aktualnie znajdują się wysokim poziomie. Dodatkowo banki w przypadku przegranego procesu sądowego są zobowiązane do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sporu. W sprawach o wartości przedmiotu sporu w przedziale 200 tys. zł do 2 mln zł koszty zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika wynoszą 10 800 zł za pierwszą instancje, a banki rzadko kiedy składają broń po wyroku I instancji i wnoszą apelacje, co tylko potęguje koszty.

Wejdź na stronę: kancelaria frankowa Frejowski i dowiedz się więcej o unieważnieniu kredytu frankowego.

Wniosek o wydanie historii spłaty kredytu CHF

Stabilność finansowa a kredyty we frankach

Frankowiczów chronią tzw. rezerwy frankowe, czyli odpisy, które musi dokonać bank w rocznym bilansie finansowym, z przeznaczeniem na poczet ewentualnych przegranych spraw sądowych. Wartość rezerw frankowych powinna być równa wartości przedmiotu sporu, czyli sumie wszystkich wpłat kredytobiorców frankowych. Dane dotyczące rezerw frakowych są jawne, więc każda zainteresowana osoba może sprawdzić ile dany bank przeznacza środków na przegrane procesy frankowe w sądach.

Jaki jest długoterminowy wpływ kredytów frankowych na polską gospodarkę? Banki, które udzielały kredytów frankowych i aktualnie posiadają duży portfel kredytów frankowych zobowiązane są do gromadzenia rezerw finansowych. Wpływa to na działalność banków, która może skutkować ograniczeniem udzielanych kredytów.

Banki stanowią kluczowe źródło finansowania zarówno bezpośredniego – w postaci kredytów dla przedsiębiorstw, jak i pośredniego – poprzez kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne dla konsumentów. Jeżeli bank nie będzie zarabiać oraz będzie zobowiązany ponosić coraz większe rezerwy na kredyty frankowe, może to wpłynąć na wysokość jego straty.

W przypadku zagrożenia upadłością, bank zostaje objęty przymusową restrukturyzacją, która umożliwia przygotowanie planu naprawczego. W procesie przymusowej restrukturyzacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny może:

  • sprzedać akcje zagrożonego banku,
  • sprzedać działalność (lub część działalności) zagrożonego banku,
  • utworzyć instytucję pomostową, do której zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania zagrożonego banku,
  • obciążyć stratami właścicieli i niektórych wierzycieli zagrożonego banku, tak aby umożliwić mu dalszą działalność,
  • przenieść wątpliwe aktywa do wyspecjalizowanej instytucji,
  • wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo likwidacji podmiotu pozostałego po sprzedaży całości lub części jego działalności,
  • prowadzić likwidację niekontynuowanej działalności podmiotu.

Restrukturyzacja kredytów frankowych i jej wpływ na gospodarkę

W jaki sposób restrukturyzacja kredytów frankowych wpływa na polską gospodarkę? Dla banków, które dopiero po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 roku zrozumiały, że nie wygrają sporów w sądzie z frankowiczami, zawarcie ugody jest bardziej korzystne niż całkowite unieważnienie umowy. Zawieranie ugód przez frankowiczów z bankami wpływa korzystniej na ich kondycje finansową.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...