SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Reklamacja do banku kredyt frankowy – czym jest?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt frankowy – reklamacja do banku

Jeżeli posiadasz kredyt we frankach i decydujesz się na wystąpienie przeciwko bankowi w 2024 r. warto jeszcze przed złożeniem pozwu w sądzie złożyć do banku reklamację kredytu frankowego. Co to jest jednak reklamacja do banku?

Zobacz również: Unieważnienie kredytu

Reklamacja kredytu frankowego to nic innego jak pismo skierowane do banku, w którym wskazujemy bankowi, że zawarta przez nas umowa kredytowa jest wadliwa.

W umowach kredytów frankowych występują bowiem postanowienia niedozwolone, które pozwalają bankowi na dowolne kształtowanie naszego salda zadłużenia. Reklamacja kredytu jest więc pierwszym krokiem na drodze ku wygraniu sprawy frankowej w 2024 r.

Reklamacja do banku kredyt frankowy wzór

Nie ma oczywiście jednego wzoru reklamacji kredyt frankowy. Sama reklamacja kredytu frankowego nie musi mieć sformalizowanego charakteru. Reklamacja do banku w sprawie kredytu frankowego powinna jednak zawierać pewne stałe elementy.

Warto na pewno aby w uzasadnieniu naszego pisma wskazać na czym opieramy swoje twierdzenia, to znaczy skąd wywodzimy, że umowa kredytu frankowego zawarta przez nas jest wadliwa. Warto przywołać konkretne postanowienia umowy, które są według nas umowy abuzywne w kredytach frankowych

Oprócz tego trzeba wskazać czego się domagamy. A więc przykładowo reklamacja może przyjąć formę wezwania banku do zapłaty określonej kwoty (zazwyczaj będzie to kwota dotychczas wpłaconych przez nas do banku środków). Oprócz unieważnienia umowy możemy domagać się także odfrankowania umowy kredytu frankowego, czyli usunięcie z niej niedozwolonych postanowień, przy pozostawieniu reszty postanowień umowy bez zmian oraz zwrotu powstałej dotychczas nadpłaty

Reklamacja do banku o zwrot pieniędzy wzór – osoby, które nie mają pomysłu w jaki sposób zacząć przygotowywać reklamację do banku, mogą skorzystać z bezpłatnych wzorów lub wsparcia kancelarii frankowej.

Reklamacja do banku – wzór PDF

Poniżej zamieszczony został wzór reklamacji do banku:

Reklamacja do banku – wzór DOCS

Poniżej zamieszczony został wzór reklamacji do banku:

Czytaj również: Unieważnienie kredytów we frankach szwajcarskich – najnowsze wiadomości


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...