SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kto jest nowym szefem KNF?

Data ostatniej aktualizacji:

Kto nowym szefem KNF

Komisja Nadzoru Finansowego to organ działający w Polsce od 2006 r. Organ ten przejął w praktyce zadania niegdyś należące do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru i Ubezpieczeń Emerytalnych. Obecnie do głównych funkcji należy Komisji Nadzoru Finansowego należy sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, w tym bankami, funduszami emerytalnymi i ubezpieczeniowymi, czy rynkiem kapitałowym.

Niespełna miesiąc temu poznaliśmy nowego szefa KNF. Z dniem 24 listopada 2023 r. Premier RP Mateusz Morawiecki powołał na szefa KNF prof. UW dr hab. Jacka Jastrzębskiego. W praktyce prof. Jacek Jastrzębski nie jest nowym szefem KNF, gdyż sprawował tę funkcję już w poprzedniej kadencji.

Kto stoi na czele KNF?

Jak zostało już wyżej wskazana, na czele KNF stoi jej przewodniczący, którym obecnie jest prof. UW dr hab. Jacek Jastrzębski. Warto przy tym wspomnieć, że struktura Komisji Nadzoru Finansowego zakłada, że przewodniczący KNF ma trzech zastępców.

Ile osób liczy Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego liczy 13 członków. W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzą obecnie:

 • Przewodniczący KNF;
 • 3 Zastępców Przewodniczącego KNF;
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 • Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
 • Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Przedstawiciel ministra – Koordynatora Służb Specjalnych.

Kto jest nad bankami?

Jak zostało już wskazane to Komisja Nadzoru Finansowego stoi nad bankami. Do podstawowych zadań KNF zaliczamy bowiem nadzór nad instytucjami finansowymi sektora bankowego. KNF sprawuje nadzór nie tylko nad bieżącą działalnością banków, ale wydaje także m.in. zezwolenia na utworzenie nowego banku.

Jakie są główne funkcje Komisji Nadzoru Finansowego?

Do głównych funkcji Komisji Nadzoru Finansowego należy sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, w tym m.in. bankami, funduszami emerytalnymi i ubezpieczeniowymi, rynkiem kapitałowym, czy agencjami raitingowymi. Celem nadzoru realizowanego przez KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, bezpieczeństwa rynku finansowego oraz ochrony jego uczestników.

Poza funkcjami z zakresu nadzoru, KNF realizuje również inne zadania m.in.:

 • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz działań mających na celu rozwój rynku finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego ma w swoich kompetencjach również inną funkcję, szczególnie istotną dla frankowiczów. Do zadań KNF należy bowiem stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych m.in. pomiędzy bankami i kredytobiorcami. Funkcję tę KNF sprawuję poprzez prowadzenie mediacji za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecna korzystna linia orzecznicza sądów polskich oraz TSUE, powoduje, że zawieranie ugód z bankami wydaje się mniej opłacalne niż złożenie pozwu frankowego. Ta druga opcja może przynieść znacznie więcej korzyści ekonomicznych, oczywiście w wypadku pozwania banku warto posiłkować się profesjonalnym wsparcie kancelarii frankowej. Kredytobiorcy, którzy wahają się czy złożyć pozew frankowy mogą wstępnie oszacować wartość przysługującego im roszczenia za pomocą prostego w obsłudze, bezpłatnego kalkulatora frankowego.

Jaka jest rola premiera i rządu w powoływaniu szefa KNF?

Prezes Rady Ministrów ma istotną rolę w powoływaniu szefa KNF. Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, to właśnie Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego KNF na kadencję wynoszącą 5 lat.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródła:

1)    https://www.knf.gov.pl/

2)    https://bip.knf.gov.pl/bip_portal/knf/zadania_knf

3)    https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacje_dot_kredytow_denominowanych_lub_indeksowanych

4)    https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/nadzor-nad-rynkiem-finansowym-17298328


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...