SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nadpłata kredytu frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

Nadpłata kredytu frankowego

Część z kredytobiorców frankowych zastanawia się nad tym czy warto ponad wpłacane do banku raty dokonać nadpłaty kredytu czy też spłacić go w całości. Wyrażenie nadpłata kredytu wiąże się także z drugą kwestią dotyczącą odfrankowania umowy tj. usunięcia z niej postanowień niedozwolonych. W sytuacji gdy umowa kredytu dalej byłaby wykonywana jednak z wykreśleniem postanowień niedozwolonych również jest mowa o nadpłacie kredytu, którą w tym przypadku bank powinien zwrócić kredytobiorcy.

Kredyt frankowy – czy warto nadpłacić kredyt frankowy?

Aby udzielić odpowiedzi czy warto nadpłacić kredyt frankowy należy frankowiczów podzielić na tych, którzy już rozpoczęli spór z bankiem oraz na tych co jeszcze się na ten krok nie zdecydowali. W przypadku toczącej się sprawy sądowej nadpłacanie rat kredytowych ponad pobierane przez bank musi być przede wszystkim skonsultowane z adwokatem czy radcą prawnym, który prowadzi naszą sprawę. Jednak nie wydaje się to dobrym pomysłem, w szczególności jeżeli kredytobiorca spłacił już kapitał kredytu.

Natomiast kredytobiorcy frankowi, którzy nie podjęli jeszcze walki z bankiem i zastanawiają się czy nadpłacić kredyt powinni mieć na uwadze, że kiedyś frank szwajcarski kosztował ok. 2 zł, obecnie kurs to ok. 4,7 zł. Czy kurs ten może jeszcze wzrosnąć? Nie jest to wykluczone. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia ze względu na to, że kurs franka osiąga najwyższe wartości od lat aktualnie nie opłaca się nadpłacać czy spłacać w całości kredytu frankowego. W związku z różnicami kursowymi wcześniejsza spłata kredytu będzie wiązała się ze stratą kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Analitycy finansowi wskazują, że obecnie każda nadpłata kredytu frankowego to większy zysk banku.

Nadpłata kredytu frankowego – na co zwrócić uwagę?

Przed dokonaniem nadpłaty kredytu frankowego należy zapoznać się z warunkami całkowitej i częściowej spłaty kredytu. Sama wpłata środków na konto przeznaczone do spłaty kredytu nie będzie równoznaczna ze wcześniejszą spłatą kredytu. Chcąc nadpłacić kredyt należy wystosować do banku oddzielną dyspozycję.

Warto także wcześniej ustalić wysokość kursu sprzedaży PLN/CHF, jaki obowiązuje w banku. Po tym kursie nastąpi bowiem przeliczenie wpłacanych środków. Jeżeli jednak spłacasz raty bezpośrednio we franku szwajcarskim to ustalenie nie będzie potrzebne.

Nadpłacając kredyt frankowy należy pamiętać także, aby wskazać bankowi sposób, w jaki ma on rozdysponować przekazaną kwotę. Co oznacza, że kredytobiorca powinien sprecyzować na co mają zostać przeznaczone środki np. na skrócenie okresu kredytowania.

Nadpłata lub spłata całości kredytu frankowego – zastrzeżenie zwrotu

Jeżeli rozważamy wcześniejszą spłatę kredytu, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, jednak zdecydowanie najlepiej uczynić to na piśmie. Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia, zatem jeśli dokonujemy przelewu, który ma stanowić nadpłatę kredytu należy najpóźniej w chwili wysyłania przelewu zastrzec jej zwrot. Z reguły zastrzeżenie zwrotu zawiera się właśnie w tytule przelewu do banku.

Spłata kredytu frankowego przed terminem – korzyści

Oczywiście największym plusem spłaty kredytu frankowego przed terminem jest komfort psychiczny, jaki odzyskuje kredytobiorca. Kredytobiorca pozbywa się toksycznego kredytu. Spłacając w całości kredyt mamy też większą szansę na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych.

Przede wszystkim należy podkreślić, że wcześniejsza spłata całości kredytu frankowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku na drodze sądowej w związku z wadliwością umowy kredytu. Pozew w sprawie frankowej, w której kredytobiorca w całości spłacił kredyt będzie jednak częściowo różnił się od pozwu, gdzie kredyt nie został jeszcze spłacony. Ze względu na skomplikowaną materię prawną warto powierzyć swoją sprawę frankową kancelarii prawnej, która posiada doświadczenia w tym zakresie.

Kalkulator frankowy – nadpłata kredytu

Nasz kancelaria stworzyła bezpłatny, internetowy kalkulator kredytu frankowego, który umożliwia obliczenie orientacyjnej wartości roszczenia, o jaką może ubiegać się frankowy kredytobiorca na drodze sądowej. Warto zorientować się na jakie kwoty od banku w przypadku naszego kredytu możemy liczyć. Szczegółowe wyliczenie nadpłaty kredytu frankowego wymagać będzie jednak dodatkowych dokumentów bankowych. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...