SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Orzeczenie TSUE C-658/22 – odblokowanie SN

Data ostatniej aktualizacji:

Orzeczenie TSUE C-65822 o SN

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 9 stycznia 2024 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-658/22. W orzeczeniu TSUE odniósł się do pytania prejudycjalnego złożonego przez Sąd Najwyższy 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy wniósł pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące szeregu kwestii sprowadzających się do problematyki ustrojowej w związku z kwestionowanym przez część środowisk prawniczych trybem powoływania sędziów w Polsce. TSUE orzekł, że pytanie prejudycjalne tego rodzaju jest niedopuszczalne i odmówił udzielenia odpowiedzi na nie. Akta sprawy zostały niezwłocznie zwrócone do sądu.

Skorzystaj z usługi: unieważnienie kredytu i odzyskaj swoje pieniądze!

Orzeczenie TSUE C-658/22 – dlaczego ma znaczenie dla frankowiczów

Orzeczenie C-658/22 chociaż rozstrzygać miało o kwestiach ustrojowych Rzeczypospolitej ma znaczenie również dla kredytobiorców frankowych. Sąd Najwyższy pytanie prejudycjalne zadał w związku z postępowaniem rozstrzygnięcia przez cały skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego szeregu pytań prawnych dotyczących spraw frankowych.

Orzeczenie TSUE i powrót akt do Sądu Najwyższego powinny doprowadzić do tego, że SN rozpocznie prace nad rozstrzygnięciem tych zagadnień prawnych, co przez ostatnie 1,5 roku nie było możliwe. Przypomnieć należy, że SN ma wypowiedzieć się w tak istotnych tematach jak m.in.:

  • możliwość zastąpienia nieważnych postanowień umownych przepisami określającymi kurs waluty obcej w inny sposób niż w pierwotnej umowie;
  • termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału w wypadku unieważnienia umowy kredytowej;
  • możliwość żądania przez strony unieważnionej umowy kredytowej wynagrodzenia za czas korzystania z kapitału.

Nie ulega wątpliwości, że powyższe zagadnienia mają istotne znaczenie dla spraw frankowych, stąd też należy liczyć, że SN pochyli się nad ich rozstrzygnięciem w niedługim czasie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...