SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Orzeczenie TSUE C-658/22 – odblokowanie SN

Data ostatniej aktualizacji:

Orzeczenie TSUE C-65822 o SN

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 9 stycznia 2024 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-658/22. W orzeczeniu TSUE odniósł się do pytania prejudycjalnego złożonego przez Sąd Najwyższy 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy wniósł pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące szeregu kwestii sprowadzających się do problematyki ustrojowej w związku z kwestionowanym przez część środowisk prawniczych trybem powoływania sędziów w Polsce. TSUE orzekł, że pytanie prejudycjalne tego rodzaju jest niedopuszczalne i odmówił udzielenia odpowiedzi na nie. Akta sprawy zostały niezwłocznie zwrócone do sądu.

Skorzystaj z usługi: unieważnienie kredytu i odzyskaj swoje pieniądze!

Orzeczenie TSUE C-658/22 – dlaczego ma znaczenie dla frankowiczów

Orzeczenie C-658/22 chociaż rozstrzygać miało o kwestiach ustrojowych Rzeczypospolitej ma znaczenie również dla kredytobiorców frankowych. Sąd Najwyższy pytanie prejudycjalne zadał w związku z postępowaniem rozstrzygnięcia przez cały skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego szeregu pytań prawnych dotyczących spraw frankowych.

Orzeczenie TSUE i powrót akt do Sądu Najwyższego powinny doprowadzić do tego, że SN rozpocznie prace nad rozstrzygnięciem tych zagadnień prawnych, co przez ostatnie 1,5 roku nie było możliwe. Przypomnieć należy, że SN ma wypowiedzieć się w tak istotnych tematach jak m.in.:

  • możliwość zastąpienia nieważnych postanowień umownych przepisami określającymi kurs waluty obcej w inny sposób niż w pierwotnej umowie;
  • termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału w wypadku unieważnienia umowy kredytowej;
  • możliwość żądania przez strony unieważnionej umowy kredytowej wynagrodzenia za czas korzystania z kapitału.

Nie ulega wątpliwości, że powyższe zagadnienia mają istotne znaczenie dla spraw frankowych, stąd też należy liczyć, że SN pochyli się nad ich rozstrzygnięciem w niedługim czasie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Szwajcarski Bank Narodowy obniża stopy procentowe – czerwiec 2024

Szwajcarski Bank Narodowy obniża stopy procentowe – czerwiec 2024
W dniu 20 czerwca 2024 roku Szwajcarski Bank Narodowy obniżył stopy procentowe z 1,5% do 1,25%. W konsekwencji spadł też...

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 31/23

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 31/23
W dniu 19 czerwca 2024 r. SN w składzie 7 sędziów wydał długo oczekiwaną uchwałę pod sygn. III CZP 31/23....

Rzecznik TSUE zabrał głos w sprawie Getin Banku

Rzecznik TSUE zabrał głos w sprawie Getin Banku
13 czerwca 2024 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w sprawie dotyczącej upadłego Getin Noble Banku, która to może mieć...