SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Data ostatniej aktualizacji:

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin Noble Banku przymusową restrukturyzacją skierował cztery zapytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Frankowicze czują się poszkodowani w wyniku przyjętej formy restrukturyzacji, która praktycznie wyeliminowała możliwość dochodzenia roszczeń na podstawie zawartych w umowach kredytowych klauzul abuzywnych. Dlatego frankowicze stanowią największą grupę skarżących.

Skorzystaj z usług profesjonalnej kancelarii frankowej: Unieważnienie kredytu

Jaka decyzja TSUE w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank?

W czwartek 21 marca 2024 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zadał cztery pytania. Dwa pierwsze pytania dotyczą wykładni polskich przepisów w zakresie procedury sądowo-administracyjnej, a kolejne dwa dotyczą organu, jakim jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz pełnionych przez niego funkcji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wydał wyroku i odroczył posiedzenie na 13 czerwca 2024 r. Do tego dnia rzecznik generalny TSUE ma wydać opinię w tej sprawie.

Wyrok TSUE – konsekwencje dla Frankowiczów z GNB

Frankowicze z Getin Noble Banku liczą na korzystny wyrok TSUE. Korzystny wyrok TSUE będzie miał istotne znaczenie dla sytuacji frankowiczów z Getin Noble Banku. Frankowicze będą mogli dochodzić odszkodowań od Skarbu Państwa. Jednak dopiero zakończone postępowanie upadłościowe banku zdecyduje o zasadności i wysokości roszczeń odszkodowawczych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmie również decyzje czy skargi mają być rozpoznane łącznie czy oddzielnie, co z kolei zdecyduje o czasie trwania postępowania przed WSA w Warszawie.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...