SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Coraz więcej wyroków w sprawach frankowych – czy warto?

Data ostatniej aktualizacji:

Rośnie liczba wyroków TSUE

W dalszym ciągu rośnie liczba wyroków w sprawach frankowych. Według dostępnych danych tylko w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wydano już ok. 11 200  wyroków w sprawach z powództwa frankowiczów. Liczba ta jest o koło 1 500 większa niż suma wyroków w sprawach frankowych, wydanych w całym 2022 r.

Kredytobiorców cieszyć może odsetek spraw wygranych. Wyroki sądów I instancji uwzględniały powództwa frankowiczów w ok. 97% spraw, w przypadku wyroków wydawanych przez sądy II instancji ten odsetek był jeszcze większy i wyniósł 99% korzystnych wyroków.

W 2023 r. najwięcej wyroków wydano w sprawach, w których pozwanym był mBank (ponad 1 900 wyroków). Na dalszych miejscach znalazły się PKO BP (nieco ponad 1 700 wyroków), Millenium (niecałe 1 700 wyroków) oraz BPH (ok. 1 400 wyroków).

Sprawdź również: Unieważnienie kredytów we frankach szwajcarskich – najnowsze wiadomości

Unieważnienie umowy frankowej – czy warto?

Korzystna linia orzecznicza nie powinna budzić większych wątpliwości – obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – warto pozywać bank o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Skutki unieważnienia umowy są bardzo daleko idące i korzystne dla frankowiczów.

Jeżeli sąd unieważni umowę kredytu frankowego to konsekwencją uprawomocnienia się takiego orzeczenia będzie konieczność zwrotu przez strony umowy wzajemnych świadczeń. Tym samym strony powinny dokonać rozliczenia kredytu frankowego – bank może żądać zwrotu całego wypłaconego kapitału, kredytobiorca zwrotu wszystkich zapłaconych rat, odsetek, prowizji i innych analogicznych kosztów powstałych w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...