SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Skutki unieważnienia kredytu frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

Skutki unieważnienia kredytu frankowego . Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?

Ze względu na  pozytywne orzecznictwo w sprawach frankowych, w 2024 roku warto przeanalizować swoją umowę kredytu frankowego pod kątem istnienia w niej klauzul niedozwolonych. W przypadku ich występowania można skierować sprawę do sądu w celu unieważnienia umowy. Skutki unieważnienie kredytu frankowego są bez wątpienia korzystne dla kredytobiorcy. Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego? Jak wygląda rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy? Ile trwa proces unieważniania kredytu frankowego? Ile kosztuje sprawa o unieważnienie umowy frankowej? Poniżej odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu, tak jakby nigdy nie była zawierana między kredytobiorcą a bankiem. Nie wywołuje skutków prawnych, zarówno teraz, jak i w przyszłości. O nieważności umowy decyduje sąd. W celu uzyskania wyroku uznającego umowę kredytu za nieważną należy skierować pozew do właściwego sądu.

Skutki prawne unieważnienia kredytu frankowego 2024

Skutkiem unieważnienia umowy kredytu jest jej wyeliminowanie z obrotu. Umowę traktujemy jakby nie była zawarta, więc wszystkie przekazywane w ramach tej umowy świadczenia pieniężne traktowane są jako przekazywane bez podstawy prawnej. Obie strony są wobec czego zobowiązane do zwrotu tego, co wzajemnie od siebie otrzymały. Również i hipoteka wpisana na nieruchomości, wpisana została bez podstawy prawnej i konieczne będzie jej wykreślenie.

Czy jest ryzyko związane z unieważnieniem kredytu frankowego?

Duża część kredytobiorców spłaciła już kapitał kredytu, jaki otrzymała od banku. Zdarzają się jednak i tacy, których suma spłat nie przekroczyła jeszcze kwoty udostępnionego kapitału kredytu. Jeżeli kredytobiorca ma trudną sytuację majątkową może być to dla niego pewne ryzyko. Przykładowo jeżeli kredytobiorca zaciągnął kredy na 500 000 zł, a spłacił dotychczas 300 000 zł, to musi się liczyć z tym, że winien będzie bankowi 200 000 zł. Nie każdy kredytobiorca dysponuje takimi środkami i dla niektórych stanowił to problem. Jednak na uwadze należy mieć, że już dokonując wyliczenia, przed złożeniem pozwu do sądu, jesteśmy w stanie oszacować kwotę, jaka będzie należna do zwrotu. Dodatkowo proces sądowy będzie trwał kilka lat, więc jest to długi czas, który daje możliwość przygotowanie się na taki wydatek.

Podstawa prawna do unieważnienia umowy frankowej

Podstawą unieważnienia umowy frankowej są zastosowane w umowach kredytów frankowych niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne), o których mowa w art. 385 (1) kodeksu cywilnego. Zapisy takie są niezgodne z prawem i działają na niekorzyść frankowiczów. Umowy kredytów frankowych były tak konstruowane, że cała odpowiedzialność za wahania kursu franka przeniesiona została na kredytobiorcę. Do tego banki zaniechały obowiązku informacyjnego jak w rzeczywistości działa kredyt frankowy i jakie jest ryzyko z nim związane. Usunięcie klauzul abuzywnych powoduje, że umowa nie może być realizowana. W konsekwencji sąd uznaje ją za nieważną.

Rozliczenie z bankiem po unieważnieniu kredytu frankowego

Wielu kredytobiorców frankowych zastanawia się, co dalej po unieważnieniu kredytu? Kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany po unieważnieniu jest traktowany tak, jakby umowa kredytu nigdy nie weszła w życie. Oznacza to, że umowa frankowa jest nieważna od początku i traktuje się ją jak niebyłą.

Jak wygląda rozliczenie po unieważnieniu umowy frankowej? Ma tu zastosowanie wzajemne rozliczenie, zgodnie z którym bank oddaje frankowiczowi wszelkie uiszczone raty oraz opłaty związane z ubezpieczeniami, zaś frankowicz zostaje zobowiązany do zwrotu bankowi faktycznego kapitału, który został mu wypłacony przez bank.

Co oznacza unieważnienie kredytu frankowego

Take rozliczenie umowy po unieważnieniu kredytu jest korzystne dla kredytobiorcy. Trzeba pamiętać, że unieważnienie umowy kredytu generuje po stronie byłego kredytobiorcy obowiązek zwrotu wyłącznie kwoty wypłaconego kapitału. Kredytobiorca na podstawie wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz banku odsetek od kapitału, opłata manipulacyjnych, czy prowizji.

W wyroku unieważniającym umowę kredytu sąd nie zobowiązuje kredytobiorcy do świadczenia na rzecz banku. Bank musi upomnieć się o zwrot kapitału w formie wezwania do zapłaty lub skierowania pozwu do sądu. Warto pamiętać, że bank składając pozew o zapłatę może narazić się na zarzut przedawnienia roszczenia. Roszczenia banku w stosunku do kredytobiorcy przedawniają się z upływem 3 lat. Kwestia, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia jest problematyczna – część sądów uważa, że od daty wypłacenia kredytu, część, że dopiero od daty wniesienia pozwu o unieważnienie umowy przez kredytobiorcę. Każdorazowo warto przeanalizować, czy w konkretnej sprawie nie doszło do przedawnienia roszczenia banku, a w efekcie wygaśnięcia obowiązku rozliczenia z bankiem po unieważnieniu umowy kredytu.

Ile trwa unieważnianie kredytu frankowego w 2024 roku?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile będzie trwał proces o unieważnienie umowy kredytu frankowego. A najwłaściwszą odpowiedzią wydaje się odpowiedź – to zależy. A zależy m.in. od obciążenia sądu, decyzji sądu co do przeprowadzenia zgłoszonych dowodów, tego czy świadkowie stawiają się na rozprawy i wielu innych. Z pewnością jednak w mniejszych miastach terminy oczekiwania na termin rozprawy są krótsze niż w Warszawie.

Postępowanie w sprawie frankowej może trwać od sześciu miesięcy do nawet czterech lat. W ostatnim czasie należy jednak zauważyć, że sędziowie coraz sprawniej orzekają w sprawach frankowych, a czas oczekiwania jest o wiele krótszy, niż jeszcze kilka lat temu. 

Koszt unieważnienia umowy frankowej 2024

Jeśli frankowicza interesuje unieważnienie kredytu frankowego, z pewnością choć raz poszukiwał informacji o tym, ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej w 2024 roku. Koszt sprawy frankowej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nią opłata od pozwu w sprawie frankowej wynosi 1000 zł. Niezależnie od tego, czy chcemy uzyskać odfrankowienie, czy unieważnienie kredytu frankowego, opłata ta nie ulega zmianie.

Do kosztów związanych z unieważnieniem umowy należy doliczyć koszt kancelarii, która doprowadzi do korzystnego wyroku. Wynagrodzenia, jakie pobierają kancelarie frankowe, są różne. Wiele kancelarii frankowych opiera swój model finansowy przede wszystkim na honorarium wstępnym, czyli koszcie sprawy frankowej, który uiszcza się na samym początku współpracy i który nie zależy od rezultatu prowadzonej sprawy frankowej wraz z premią od sukcesu, czyli opłatą, którą należy uiścić po zakończeniu postępowania sądowego w przypadku wygranej sprawy.

Czy unieważnienie kredytu frankowego się opłaca?

Korzyści, jakie zyskuje frankowicz, unieważniając umowę kredytu frankowego to między innymi:

  • brak spłacania kolejnych rat kredytu,
  • uwolnienie się od kredytu,
  • zwrot kredytobiorcy wpłaconej prowizji, opłat i oprocentowania,
  • brak obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od zwróconej przez bank kwoty,
  • wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości,
  • wykreślenie kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Biorąc pod uwagę powyższe, bez wątpienia lepszym rozwiązaniem niż dalsze spłacanie kredytu jeszcze przez kilkanaście lat, jest unieważnienie kredytu frankowego, które skutkować będzie pozbyciem się zobowiązania i zwrotem niezasadnie pobranych środków pieniężnych.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Co po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego? Warunki i konsekwencje

Co po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego? Warunki i konsekwencje
Unieważnieniu kredytu frankowego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i kredytów denominowanych. Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota...

Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego?

Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest najdalej idącym roszczeniem, z którym wystąpić może kredytobiorca frankowy. Obecnie sądy dość przychylnie rozpoznają sprawy...

Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?

Dlaczego kredyty frankowe są nieważne?
Dla wielu zastanawiających się nad pozwaniem banku Frankowiczów interesujące jest to, co po unieważnieniu kredytu się dzieje, a dokładniej –...