SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Najwyższy nie przekonał do swojego stanowiska sędziów

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Najwyższy nie przekonał do swojego stanowiska sędziów

Powróćmy do trzech wyroków Sądu Najwyższego wydanych 19 września 2023 roku (sygn. II CSKP 1110/22, II CSKP 1495/22 i II CSKP 1627/22). Wyroki te nie były korzystne dla frankowiczów. Czy wpłynęły one na orzecznictwo w sprawach frankowych i sędziowie uwzględniają je wydając wyroki w sprawach frankowych?

Co Sąd Najwyższy stwierdził w wyrokach z 19.09.2023 r.?

Sąd Najwyższy wskazał, że kredyt frankowy powinien być rozliczony w oparciu o kurs średni Narodowego banki Polskiego. Tym samym oznacza to, że umowy kredytowe powinny pozostać ważne i być wykonywane właśnie z odwołaniem się do średniego kursu NBP. Treść tych wyroków była niemałym zaskoczeniem, bowiem wcześniej Sąd Najwyższy stał na odmiennym stanowisku. Wyroki te stanowiły wyłom z dotychczasowej linii orzeczniczej i mogły wywołać chwilę niepewności wśród frankowiczów. Jak pokazuje czas zupełnie niepotrzebnie!

Zdaniem sądów umowy frankowe są nieważne

Po upływie kilku miesięcy od wydania niekorzystnych wyroków przez Sąd Najwyższy można było zaobserwować czy sądy powszechne podzieliły stanowisko Sądu Najwyższego, czy też nie. Odpowiedź powinna wywołać uśmiech na twarzach frankowiczów, bowiem sądy dalej w znaczącej większości uznają umowy kredytowe za nieważne i nie odwołują ww. wyroków. Sądy natomiast często przytaczają orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w licznych wyrokach stwierdził brak możliwości modyfikowaniu lub uzupełnianiu umów frankowych przez sądy. Za takie uzupełnienie zaś uchodzi wprowadzenie do umowy elementu w niej nieujętego jak średni kurs NBP. A zatem frankowicze nie powinni obawiać się złożenia pozwu frankowego.

Czy to dobry moment na pozew frankowy?

Przytaczane orzeczenia jak widać nie wywróciły do góry nogami spraw frankowych. Nadal statystyki wygranych spraw są imponujące, bowiem szacuje się, że frankowicze wygrywają w około 97% spraw. A zatem posiadacz kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego powinien poważnie rozważyć podjęcie kroków do unieważnienia umowy kredytu. Tym bardziej, że już kilka miesięcy od złożenia pozwu frankowego może uzyskać wstrzymanie płatności rat kredytu.

Kancelaria frankowa od wielu lat pomaga w walce z bankami. Znamy specyfikę postępowań frankowych i przez lata wypracowaliśmy strategie w sprawach frankowych. Zachęcamy do kontaktu z nami i bezpłatnej analizy umowy kredytu.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...