SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o wydanie historii spłaty kredytu CHF

Wniosek o wydanie historii spłaty kredytu CHF

Przed złożeniem pozwu w sprawie kredytu frankowego trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty, które będą stanowiły dowody w sprawie. Jednym z takich dokumentów jest wniosek o wydanie historii spłaty kredytu.

Zaświadczenie z banku o wysokości dokonanych spłat przez cały okres trwania umowy jest dokumentem, na podstawie którego będzie można ocenić wartość potencjalnego roszczenia z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego. Zaświadczenie to może być wydane jedynie przez bank udzielający kredytu, a jego koszt wynosi ok. 100,00 – 300,00 zł.

Jak uzyskać zaświadczenie o spłacie kredytu?

W celu uzyskania zaświadczenia z banku o spłacie kredytu należy złożyć stosowny wniosek. W chwili obecnej żadne przepisy nie regulują wymogów formalnych dla takiego wniosku, co oznacza, że może on być złożony w dowolnej formie. Wniosek taki można złożyć nie tylko na piśmie, ale również drogą mailową, czy telefonicznie, a nawet osobiście w oddziale banku. Część banków na swoich stronach internetowych umieszcza wzory formularzy wniosku zaświadczeń o spłacie kredytu. Mimo dowolności w sposobie złożenia wniosku warto wybrać jednak formę, która umożliwi nam wykazanie w jakiej dacie wniosek faktycznie został złożony oraz jego monitowanie.

W prawidłowo wystawionym zaświadczeniu z banku o spłacie kredytu powinny znaleźć się co najmniej informacje na temat:

·       dat i kwot wypłaconych transz kredytu wyrażone w złotych i frankach szwajcarskich wraz ze wskazaniem kursu wymiany waluty;

·       daty i kwoty wpłaconych przez kredytobiorcę rat kredytu, w złotówkach i frankach, z wyszczególnieniem na część kapitałową i odsetkową wraz z kursem wymiany walut;

·       salda aktualnego zadłużenia kredytowego kredytobiorcy wskazane zarówno w złotówkach, jak i we frankach;

·       informacji o wysokości oprocentowania kredytu od początku obowiązywania umowy wraz z ewentualnymi zmianami tego oprocentowania.

Ile trzeba czekać na zaświadczenie z banku?

Istotną kwestią jest również udzielenie odpowiedzi na pytanie ile trzeba czekać na zaświadczenie z banku o spłacie kredytu? W praktyce jest to uzależnione od wewnętrznej polityki konkretnego banku. Żadne przepisy nie wskazują konkretnej daty, której musi przestrzegać bank w celu wydania zaświadczenia o spłacie kredytu.

Najczęściej czas oczekiwania na wniosek waha się od tygodnia-dwóch, do nawet kilku miesięcy. Niektóre banki ułatwiają postępowanie w sprawie uzyskania zaświadczenia o spłacie kredytu, umożliwiając wygenerowanie takiego zaświadczenia automatycznie, z poziomu aplikacji bankowej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w sprawie frankowiczów?

Jak zostało już wskazane na wstępie, przed wszczęciem postępowania sądowego warto jest przygotować stosowne dokumenty będące następnie dowodami w toku postępowania sądowego. Jakie dokumenty trzeba więc złożyć w sprawie frankowej?

Na pewno takim dokumentem jest omówione wyżej zaświadczenie o spłacie kredytu. Ponadto do pozwu należy również załączyć umowę kredytową wraz z ewentualnymi aneksami, regulamin kredytu oraz pisma wymieniane z bankiem m.in. wezwanie do zapłaty. Warto również załączyć do pozwu wniosek kredytowy. Dokument ten jest o tyle istotny, że wynika z niego o jaką kwotę kredytu występował pierwotnie kredytobiorca. Sąd w toku procesu będzie mógł na tej podstawie zorientować się jak kwotę tę przeliczył bank i jaka kwota kredytu została ostatecznie wypłacona.

Co zrobić gdy bank nie wystawi zaświadczenia o historii spłaty kredytu frankowego w terminie?

W praktyce rzadko zdarza się żeby banki robiły problem z wystawieniem zaświadczenia o spłacie kredytu. W interesie kredytobiorcy jest jednak żeby zaświadczenie zostało wydane jak najszybciej ponieważ jego brak wstrzymuje wniesienie pozwu przeciwko bankowi.

Z uwagi na fakt, że sam proces sądowy o kredyt we frankach trwa stosunkowo długo, wydłużenie czasu na pozyskanie zaświadczenia z banku jest problematyczne dla kredytobiorcy. 

Jeżeli bank nie odpowie na wniosek o historii spłaty kredytu frankowego w terminie 30 dni warto złożyć reklamację korzystając z formularzy dostępnych na stronie internetowej banku. W skrajnym wypadku, jeżeli i to nie odniesie spodziewanego skutku, kredytobiorcy mogą zwrócić się z prośbą o wsparcie do Rzecznika Finansowego. 

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...