SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co po kolejnym wyroku TSUE w sprawie Frankowiczów z 18 stycznia 2024?

Data ostatniej aktualizacji:

Kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów z 18 stycznia 2024

W dniu 18 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie frankowiczów. Kredytobiorcy posiadający kredyty frankowe znowu mają nie lada powody do zadowolenia.

Zobacz również: Prognozy dla frankowiczów na 2024 rok

Czego dotyczyła sprawa przed TSUE?

Sprawa, którą zajmował się TSUE dotyczyła niezaskarżenia przez konsumenta, wydanych przez sąd, dwóch nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Umowy kredytu nie podlegały analizie sądu, jednak w związku z tym, że konsument nie zaskarżył wydanych nakazów te uprawomocniły się. W pytaniach skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia chciał ustalić czy jest zobowiązany, w kontekście nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, ocenić postanowienia umów kredytowych.

Co orzekł TSUE w sprawie frankowiczów?

TSUE wskazał, że: „wymóg skutecznej ochrony sądowej każe przyjąć, że w sytuacji, w której nie przeprowadzono żadnego badania potencjalnie nieuczciwego charakteru postanowień umowy, sąd podejmujący czynności w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, musi być w stanie dokonać po raz pierwszy takiej analizy“.

Wyrok TSUE wpisuje się prokonsumencką linię orzeczniczą. Sąd powinien z urzędu badać potencjalną abuzywność klauzul umownych w postępowaniu sądowym, również przy wydawaniu nakazu zapłaty.

Wyrok TSUE otwiera furtkę dla kredytobiorców, którzy nie zaskarżyli nakazów zapłaty. TSUE wskazuje, że charakter postanowień w umowach kredytowych indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego może być badany także na etapie postępowania egzekucyjnego. Wydany wyrok TSUE ma istotne znaczenie dla wszystkich kredytobiorców frankowych. Wyrok ten ukazuje między innymi, że dla TSUE niezwykle ważna jest kwestia szerokiej ochrony praw konsumentów, jak i przywrócenia równowagi między bankami a ich klientami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...