SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Bezpieczna ugoda 2% – Bank Pekao – na czym polega?

bezpieczna ugoda dwa procent

Bank Pekao S.A. rozpoczął nowy program ugód dla frankowiczów, który nazwał „Bezpieczna ugoda 2%”. Na czym on polega i czy rzeczywiście jak sugeruje nazwa programu jest to bezpieczna ugoda?

Czytaj również: Bank BPH kredyty frankowe

Na czym polega „Bezpieczna ugoda 2%” Banku Pekao?

Ugody oferowane przez Bank Pekao w ramach programu „Bezpieczna ugoda 2%” zakładają, że kredyt od początku był udzielony w złotówkach, zaś jego oprocentowanie ma być liczone od początku według stałej stopy procentowej wynoszącej 2%. Bank w tym celu do każdego kredytu przygotuje wyliczenia nowego salda zadłużenia. Wyliczenie to będzie polegało na doliczeniu do początkowej kwoty kapitału kredytu wyrażonej w złotych odsetek za wszystkie kolejne lata według stałej stopy procentowej 2% w skali roku, a uzyskaną sumę pomniejszy się o dotychczasową kwotę spłat dokonaną przez kredytobiorcę.

Jeżeli okaże się, że kredytobiorcy wygenerowali nadpłatę, to bank zwróci ją kredytobiorcy i umowa kredytu będzie wykonana. W przypadku zaś niedopłaty, bank zaoferuje kredytobiorcy ugodę opierającą się na spłacie zadłużenia przy stałym 2% oprocentowaniu przez najbliższe 5 lat. Ponadto według deklaracji banku Pekao, ugody mają być proste i przejrzyste, zaś sam bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat, w tym dodatkowej marży.

Bezpieczna ugoda 2% – czy się opłaca?

Na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę wcześniejsze propozycje ugodowe tego czy innych banków, Bezpieczna ugoda 2% wydaje się korzystna dla frankowiczów. Stałe oprocentowanie 2% sprawia, że kredytobiorca nie musi martwić się podwyżkami stóp procentowych czy wahaniami kursów walut. Jednak należy podkreślić, że po pierwsze, korzyści z podpisania ugody z bankiem zawsze mniejsze aniżeli w przypadku unieważnienia umowy przez sąd. Po drugie, to czy warunki Bezpiecznej ugody 2% są korzystne, zależy również od sytuacji danego frankowicza oraz parametrów danej umowy kredytu. Dlatego też warto skonsultować sprawę z prawnikiem.

Pewnym ryzykiem oferowanej ugody mogą okazać się dalsze oprocentowanie kredytu. Bowiem oprocentowanie stałe 2% będzie obowiązywać jedynie przez 5 lat, potem oprocentowanie to będzie ustalone na nowo i może być one wyższe.

Propozycje ugodowe kredytobiorcy posiadający aktywne kredyty we franku szwajcarskim w Banku Pekao mają otrzymać do końca 2024 roku. Propozycje mają być przedstawiane kredytobiorcom, poczynając od kredytów najstarszych.

Nieważność umów kredytów frankowych Bank Pekao

Bank Pekao przegrywa z kredytobiorcami w sądach w około 98% spraw. Każda sprawa sądowa wiąże się dla banku z dodatkowymi kosztami, dlatego też chcąc zniechęcić frankowiczów do sporów sądowych bank oferuje frankowiczom ugody. Warto jednak zauważyć, że każda ugoda oferowana przez banki zawsze przedstawiana jest jako „korzystna i najlepsza”. O tym, że nie zawsze tak jest, najlepiej wiedzą kredytobiorcy, którzy zdecydowali się wcześniej na podpisanie ugód, a których warunki są o wiele gorsze od ugód oferowanych obecnie. Wskazać należy, że największe korzyści kredytobiorca osiąga w przypadku wygrania sprawy sądowej z bankiem i unieważnienia umowy kredytu.

Na koniec należy wspomnieć, że nazwa programu – zapewne nie bez przyczyny – kojarzy się z rządowym programem dopłat do kredytów do pierwszego mieszkania „Bezpieczny kredyt 2%”, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....