SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy frankowicz może być zwolniony od kosztów sądowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Ulga odsetkowa a unieważnienie kredytu

Jak wiadomo wysokie raty kredytów frankowych dają w kość wielu kredytobiorcom, którzy często żyją z miesiąca na miesiąc. Część z kredytobiorców chciałoby coś zrobić ze swoim kredytem frankowym, ale boi się, że nie podoła finansowo kosztom związanym z postępowaniem sądowym. Warto więc powiedzieć kilka słów o kosztach sądowych w sprawach frankowych i możliwości zwolnienia od ich ponoszenia.

Koszty w sprawach frankowych

Zakładając sprawę sądową w pierwszym roku należy zwrócić się do banku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu. Koszt takiego zaświadczenia to około 200-300 zł w zależności o banku. Kolejny koszt sprawy frankowej to opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa dla prawnika, którego celem będzie reprezentacja kredytobiorcy w sądzie, wynosi ona 17 zł. Opłata od pozwu wynosi zaś 1.000 zł. Ponadto w sprawie sądowej może pojawić się także koszt związany z wydaniem opinii przez biegłego sądowego. Sąd wówczas może zobowiązać stronę do wpłacenia zaliczki na poczet opinii a jej wysokość wynosi zazwyczaj około 1.000 zł. W przypadku zaś chęci złożenia przez kredytobiorcę apelacji do wydanego wyroku będzie się to wiązało ponownie z kosztem w wysokości 1.000 zł.

Zwolnienie od kosztów sądowych

W każdej sprawie sądowej istnieje możliwość zwolnienia strony od kosztów sądowych. Strona zwolniona od kosztów sądowych w całości nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Zatem frankowicz, który ma ciężką sytuację finansową może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć wniosek w tym zakresie wraz z wypełnionym oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. W oświadczeniu tym należy podać m.in. takie informacje jak liczba osób w gospodarstwie domowym, źródła i wysokość dochodów, wydatki, posiadane nieruchomości. Dobrze jest załączyć także dokumenty potwierdzające nasze twierdzenia np. zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy, potwierdzenia wysokości opłat miesięcznych. Warto wspomnieć, że jeżeli wnioskodawca nie dołączył oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym do wniosku albo dołączone do wniosku oświadczenie nie zawiera wymaganych informacji sąd wezwie stronę do złożenia oświadczenia lub jego uzupełnienia w terminie tygodniowym. 

Zwolnienie przez Sąd od kosztów sądowych sprawa frankowa

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych. Wówczas wydaje postanowienie, w którym wskazuje czy strona jest zwolniona od kosztów sądowych w całości lub części (np. w zakresie opłaty od pozwu). Zwolnienie od kosztów sądowych nie jest równoznaczne ze zwolnieniem strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Warto także wspomnieć, że koszty sądowe to nie koszty wynagrodzenia, jakie strona płaci kancelarii frankowej za prowadzenie sprawy. Kancelaria frankowa Frejowski CHF oferuje jednak indywidualne warunki rozliczenia, dopasowane do sytuacji finansowej danego kredytobiorcy.

Zatem nawet kredytobiorcy, którzy boją się kosztów związanych ze sprawą frankową, powinni rozważyć jej założenie. Koszty sądowe nie są co prawda bardzo wysokie, jednak istnieje możliwość zwolnienia od nich przez sąd, a co za tym idzie niezależnie od sytuacji finansowej każdy frankowicz może złożyć pozew do sądu.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...