SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy można unieważnić kredyt frankowy w Fortis Bank? – Nieścisłości i problematyczność umów kredytowych

Data ostatniej aktualizacji:

Fortis Bank. Kredyt frankowy - czy da się unieważnić? 

Jeszcze w czerwcu 2019 roku wobec Fortis Bank Polska SA prowadzonych było blisko 150 spraw sądowych, a ich liczba z roku na rok stale rośnie. I choć specjaliści wskazują na problematyczność spraw frankowych prowadzonych przeciwko tej instytucji, coraz częściej postępowania frankowe rozstrzygane są na korzyść Frankowiczów. 

Należący od 2009 roku do grupy BNP Paribas Bank Fortis Bank Polska SA ma blisko 5 mld zł hipotek frankowych. Z racji zawiłości umów kredytowych przez bardzo długi czas sprawy sądowe prowadzone przeciwko Fortis były uznawane za jedne z najtrudniejszych. 

Problematyczność umów kredytowych Fortis Bank

W świetle aktualnego orzecznictwa dotyczącego Fortis Bank kredyt frankowy, a w zasadzie zapisy jego umowy kredytowej zawierają liczne nieprawidłowości, w tym między innymi klauzule abuzywne

Rozważając na czym polega problematyczność umów kredytowych Fortis Bank warto zwrócić uwagę na kilka czynników, w tym przede wszystkim na sposób skonstruowania umowy. A ten bez wątpliwości upodabnia kredyty frankowe do kredytów walutowych poprzez zastosowanie takich zabiegów, jak:

-określenie kwoty kredytu we frankach szwajcarskich;

-określenie we frankach szwajcarskich harmonogramu spłaty. 

Sprawę na korzyść Frankowiczów rozstrzygnął jednak fakt, iż pomimo kwot zapisywanych w szwajcarskiej walucie wypłata kredytu odbywała się wyłącznie w złotówkach przy zastosowaniu mechanizmu przeliczeniowego.

Kredyt frankowy w Fortis Bank kredytem walutowym? 

Czy powołując się zatem na uzasadnienia obrony banku co do walutowego charakteru kredytu należy przyjąć, że taki właśnie miały charakter? Nic bardziej mylnego. Zapisy zawarte w treści umowy dotyczące przeliczenia na złotówki kolejnych transz kredytu i rat zdają się w pełni zaprzeczać linii obrony banku. 

Fortis Bank. Kredyt frankowy a abuzywne klauzule w umowach kredytowych

Jak udowodniono w trakcie prowadzonych wobec Fortis Bank postępowań sądowych podpisywane z kredytobiorcami umowy kredytowe zawierały niezgodne z prawem klauzule denominacyjne. 

Wśród występujących nieprawidłowości wykazano również zapisy naruszające art. 69 ustawy Prawo bankowe, czyli brak tzw. essentialii negotii określających kwotę kredytu wyrażoną w złotówkach. 

Wypłata kredytu frankowego przez Fortis Bank – pułapka na kredytobiorców? 

Jak pokazały toczące się przed sądami w całej Polsce sprawy frankowe przeciwko Fortis Bank wypłata kolejnych transz kredytu skutkowała dla kredytobiorcy niekorzystnymi konsekwencjami, o których ten nie wiedział. O czym mowa? Jak się okazało, środki wypłacane w złotówkach były jednocześnie przeliczane przez bank na franki szwajcarskie według ustalonego przez siebie kursu franka szwajcarskiego. To z kolei powodowało, że zmianie ulegało (rzecz jasna na niekorzyść kredytobiorcy) saldo zaciągniętego kredytu. 

Nieścisłości w określeniu salda kredytu frankowego

Dodatkowym haczykiem na kredytobiorców był jeden z zapisów w umowie kredytowej dotyczący całkowitego salda kredytu. Jak się okazało bank określił odgórnie kwotę (w złotówkach), która nie mogła przekroczyć wypłaconej przez kredytobiorcę kwoty kredytu frankowego. Co za tym idzie, w przypadku, kiedy wypłacone transze nie pokrywały kosztu inwestycji, dopłata różnicy leżała po stronie kredytobiorcy. Z kolei w przypadku przekroczenia ustalonego przez bank limitu, obniżano kwotę. 

Z tego powodu w chwili podpisania umowy kredytu frankowego kredytobiorca nie znał ostatecznej wysokości kredytu. 

Niedozwolone zapisy umowy o kredyt frankowy Fortis Bank 

W przypadku kredytów oferowanych przez Fortis Bank podpisywane umowy zawierały niedozwolone postanowienia umowne, a w szczególności klauzule waloryzacyjne. 

Wspomniane zapisy umożliwiły pracownikom banku ustalanie kursu franka szwajcarskiego według własnych tabel kursowych. To z kolei powodowało udzielenie przez bank konsumentom zobowiązań finansowych naruszających ich dobre interesy. 

Wspomniane przepisy są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a co za tym idzie nie są wiążące. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...