SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze zarobią na odsetkach!

Data ostatniej aktualizacji:

Frankowicze zarobią na odsetkach!

Nie każdy frankowicz zdaje sobie sprawę z tego, że rozliczając się z bankiem przy uznaniu przez sąd umowy za nieważną, całkiem sporą sumę można zyskać na odsetkach, które bank musi zapłacić kredytobiorcy. Od kiedy należy liczyć odsetki i jaką kwotę może zyskać frankowicz?

Od kiedy liczyć odsetki za opóźnienie w sprawie frankowej?

Stanowisko sądów co do terminu naliczania odsetek za opóźnienie w sprawach frankowych nie jest jednolite. Sędziowie w zakresie odsetek orzekają różnie, jednak orzeczenia TSUE zapadłe w 2023 roku napawają optymizmem (m.in. wyrok TSUE z 15.06.2023 roku, C -520/21). Trybunał bowiem w 2023 roku kilkukrotnie opowiadał się po stronie frankowiczów m.in. w zakresie terminu, od jakiego należy liczyć odsetki.

Zasadniczo można wyróżnić kilka momentów, od których sądy zasądzają odsetki ustawowe za opóźnienie w sprawach frankowych m.in. od:

  • upływu terminu wskazanego przez konsumenta w wezwaniu do zapłaty wysłanym do banku;
  • momentu odebrania przez sąd od kredytobiorców pouczenia o skutkach nieważności umowy kredytu;
  • momentu wydania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Obecne orzecznictwo przemawia za pierwszym wariantem, który jest też najkorzystniejszy dla kredytobiorców tj. od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w wezwaniu banku do zapłaty. Warto swoją sprawę powierzyć doświadczonej kancelarii, która zawalczy dla nas nie tylko o unieważnienie umowy, ale także o zwrot kwoty z odsetkami!

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie przy kredycie frankowym?

Odsetki za opóźnienie obecnie wynoszą 11,25%. Na przykładach zobaczmy ile frankowicz może zyskać na odsetkach.

Przykład 1 – odsetki od kwoty 200.000 zł liczone od dnia 14.02.2020 r. do dnia 14.02.2024 r. – 70.236,17 zł

Przykład 2 – odsetki od kwoty 300.000 zł liczone od dnia 02.03.2022 r. do dnia 05.04.2024 r. – 73.105,50 zł

Przykład 3 – odsetki od kwoty 350.000 zł liczone od dnia 09.01.2023 r. do dnia 14.02.2024 r. – 45.627,05 zł

Jeżeli chcesz orientacyjnie sprawdzić jakiej kwoty w Twoim przypadku możesz domagać się od banku, skorzystaj z kalkulatora frankowicza! Kancelaria frankowa Frejowski oferuje także bezpłatną analizę umowy kredytu frankowego. Warto już dzisiaj dowiedzieć się więcej o możliwościach działania!

Czytaj również: Jak obliczyć odsetki od kredytu?

 Autor: R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...