SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Korzystny wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 roku – Frankowicze znowu górą!

Data ostatniej aktualizacji:

W dniu 7 grudnia 2023 roku TSUE po raz kolejny zabrał głos w sprawie frankowiczów (sprawa o sygn. C-140/22). Wydany wyrok ma istotne znaczenie dla wszystkich konsumentów-kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do kursu waluty obcej, które to umowy zawierają postanowienia niedozwolone. O czym dokładnie orzekł TSUE i jakie ma to znaczenie dla frankowiczów?

Oświadczenie kredytobiorcy

TSUE w wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r. wskazał, że konsument nie musi składać przed sądem sformalizowanego oświadczenia, że jest świadom następstw uznania bezskuteczności abuzywnych postanowień umowy kredytowej. Dotychczas sądy często odbierały takie oświadczenia od konsumentów. Trybunał uznał, że jest to sprzeczne z dyrektywą 93/13. Wiąże się to z tym, że nie ma podstaw ku temu, aby roszczenie banku o zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy zaczynało się dopiero od chwili złożenia przez konsumenta oświadczenia.

Roszczenia banku

TSUE wskazał także, że prawo unijne stoi na przeszkodzie żądaniu przez bank rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału oraz ustawowych odsetek za zwłokę liczonych od dnia wezwania do zapłaty. Bank nie może domagać się od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Już we wcześniejszych orzeczeniach Trybunał podkreślał, że byłaby to sprzeczne z długoterminowym celem dyrektywy 93/13. Orzeczenie Trybunału potwierdza, że umowa, która nie może obowiązywać bez niedozwolonych postanowień, jest bezskuteczna (nieważna) od chwili jej zawarcia. Co prowadzi do wniosku, że odsetki od roszczeń kredytobiorcy powinny być naliczane niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przez bank. Tym samym doszło do obalenia koncepcji banków, że ewentualne odsetki należałyby się kredytobiorcy od złożenia przez niego oświadczenia przed sądem. To bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów. Odsetki od roszczenia kredytobiorcy często stanowią znaczne kwoty, dobiegające nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

TSUE popiera frankowiczów

Frankowicze po wyroku TSUE zyskali kolejne mocne argumenty do walki sądowej z bankami. Obecnie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE jest prokonsumenckie.  Z pewnością wiele korzystnych dla frankowiczów wyroków jeszcze przed nami. Kredytobiorcy frankowi, którzy jeszcze nie zdecydowali się na podważenie swojej umowy kredytu, powinni zdecydowanie rozważyć ten krok. Nasza kancelaria frankowa od wielu lat pomaga frankowiczów. Z powodzeniem doprowadziliśmy do wygranych wielu kredytobiorców. Aby przekonać się, ile można zyskać już teraz można skorzystać z darmowego kalkulatora frankowego, który wskaże orientacyjne kwoty do uzyskania od banku.

Skorzystaj z oferty: Unieważnienie kredytu frankowego i pozbądź się problemu


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...