SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a bankiem. O nieważności umowy decyduje sąd. W celu uzyskania wyroku uznającego umowę kredytu za nieważną należy skierować pozew do właściwego sądu i podjąć walkę o unieważnienie kredytu frankowego. Skutki unieważnienie kredytu frankowego są bez wątpienia korzystne dla każdego kredytobiorcy.

Kiedy można ubiegać się o unieważnienie kredytu CHF

Jakie są podstawy do unieważnienia kredytu we frankach szwajcarskich? Przesłanki do unieważnienia kredytu we frankach to występowanie w umowach kredytu we frankach szwajcarskich klauzul abuzywnych, o których mowa w art. 3851 Kodeksu cywilnego oraz zaniechanie przez banki obowiązku informacyjnego.

Umowy kredytów frankowych były tak konstruowane, że cała odpowiedzialność za wahania kursu franka przeniesiona została na kredytobiorcę. Do tego banki zaniechały obowiązku informacyjnego jak w rzeczywistości działa kredyt frankowy i jakie jest ryzyko z nim związane. Usunięcie klauzul abuzywnych powoduje, że umowa nie może być realizowana. W konsekwencji sąd uznaje ją za nieważną.

Czy każdy kredyt frankowy można unieważnić? Co do zasady każdy kredyt frankowy zawierający niedozwolone postanowienia umowne można unieważnić. Unieważnienia może domagać się każdy kredytobiorca, niezależnie od tego czym w życiu się zajmuje i jakie posiada wykształcenie.

Replika na odpowiedź na pozew

Pomoc prawna w kredytach frankowych

Jakie kroki należy podjąć, aby walczyć o unieważnienie kredytu frankowego? Pierwszym krokiem zmierzającym do podjęcia walki o unieważnienie kredytu frankowego jest znalezienie doświadczonej i skutecznej kancelarii. Pomoc frankowiczom przez kancelarie frankową zaczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej we frankach oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria frankowa inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo pomoc kancelarii frankowiczowi polega na:

 • złożeniu reklamacji do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat na etapie przedsądowym,
 • uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu,
 • sporządzeniu pozwu w oparciu o pozyskane dokumenty z banku,
 • prowadzeniu postępowanie sądowe,
 • wsparciu frankowiczów w sprawach sądowych za korzystanie z kapitału kierowanych do sądu przez banki.

Proces sądowy kredyt frankowy

W sądach przybywa spraw o unieważnienie umów frankowych bądź odfrankowienie kredytu. Zdecydowana większa liczba spraw kończy się wyrokami korzystnymi dla frankowiczów. Tendencja orzecznicza sądów nie ulega zmianie. Sądy uznają, że umowy frankowe zawarte w takim kształcie, jaki proponowały banki są nieważne. Zawierają one bowiem postanowienia abuzywne, niejasne, wprowadzające w błąd. Co prawda orzecznictwo nie stanowi prawa w polskim systemie, jednak wyroki są pewnego rodzaju sygnałem i drogowskazem do orzekania w podobnych sprawach. Nic nie wskazuje na to, aby trend ten się zmienił w bieżącym 2024 roku.

Jakie są szanse na sukces w sprawie o unieważnienie kredytu we frankach? Szanse na sukces w sprawie o unieważnienie kredytu we frankach są prawie 100%. Orzecznictwo kredytów we frankach jest korzystne dla konsumentów, zarówno wyroki sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Korzyści z unieważnienia kredytu frankowego 2024

Korzyści jakie zyskuje frankowicz unieważniając umowę kredytu frankowego to między innymi:

 • brak spłacania kolejnych rat kredytu,
 • uwolnienie się od kredytu,
 • zwrot kredytobiorcy wpłaconej prowizji, opłat i oprocentowania,
 • brak obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od zwróconej przez bank kwoty,
 • wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości,
 • wykreślenie kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Korzyści jakie frankowicz może zyskać w związku z unieważnieniem umowy wyliczysz orientacyjnie dzięki narzędziu: kalkulator frankowicza.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...