SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Korzystny wyrok TSUE – Umocnienie pozycji konsumentów w sporach z bankami.

Data ostatniej aktualizacji:

Korzystny TSUE dla konsumentów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 23 listopada 2023 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-321/22. Orzeczenie to nie odnosi się co prawda bezpośrednio do kredytobiorców frankowych, wydaje się jednak, że potwierdza pośrednio zasadność roszczeń frankowych i umacnia pozycję kredytobiorców – konsumentów w sporach z bankami.

Zobacz również: Unieważnienie kredytu

Wyrok w sprawie C-321/22

W uzasadnieniu wyroku C-321/22 TSUE wskazał, że konsument może żądać stwierdzenia nieważności umowy pożyczki (lub jej bezskuteczności) nawet mając możliwość wystąpienia z innym powództwem wobec przedsiębiorcy. W konsekwencji TSUE wskazał, że sąd krajowy nie będzie mógł oddalić powództwa o ustalenie nieważności umowy pożyczki powołując się na brak interesu prawnego konsumenta jedynie z tego powodu, że przysługuje mu uprawnienie do wytoczenia.

Choć wyrok ten nie odnosi się bezpośrednio do spraw frankowych z pewnością wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału. TSUE od dłuższego już czasu staje po stronie konsumenta i wyraźnie wskazuje na możliwość unieważniania umów kredytu zawierających klauzule abuzywne.

W oczekiwaniu na wyrok TSUE w sprawie C-140/22

Niezależnie od bieżących wyroków, frankowicze z niecierpliwością oczekują wydania wyroku w sprawie C-140/22. W sprawie tej TSUE orzec ma na temat daty, od której kredytobiorcom należą się ustawowe odsetki za opóźnienie oraz momentu, od kiedy zaczyna biec termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału.

Ogłoszenie wyroku zapowiedziano na dzień 7 grudnia 2023 r. W wypadku korzystnego dla frankowiczów rozstrzygnięcia, sytuacja procesowa banków powinna skomplikować się jeszcze bardziej. W skrajnie korzystnym dla kredytobiorców wariancie może okazać się nawet, że roszczenia banków o zwrot kapitału są w znakomitej większości spraw przedawnione.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...