SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pomoc prawna dla Frankowiczów

Data ostatniej aktualizacji:

Pomoc prawna dla Frankowiczów

Wielu kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich szuka pomocy Frankowiczom na forum. Na różnego rodzaju forach Frankowicze dzielą się swoimi doświadczeniami. Jednak w celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy Frankowicz powinien zgłosić się do kancelarii wyspecjalizowanej w obsłudze spraw frankowych, która posiada unikalną strategię procesową w walce z bankami, zwiększającą szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Pomoc dla Frankowiczów

Pierwszym krokiem, od którego zaczyna się pomoc Frankowiczom jest szczegółowa analiza umowy kredytowej oraz określenie szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo pomoc kancelarii Frankowiczowi polega na:

  • złożeniu reklamacji do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat na etapie przedsądowym,
  • uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu,
  • sporządzeniu pozwu w oparciu o pozyskane dokumenty z banku,
  • prowadzeniu postępowanie sądowe,
  • wsparciu Frankowiczów w sprawach sądowych za korzystanie z kapitału kierowanych do sądu przez banki.

Pomoc dla Frankowiczów – odfrankowanie kredytu

Pomoc na jaką mogą liczyć Frankowicze może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie, jak również unieważnienie umowy kredytu jest dla Frankowiczów korzystne i opłacalne. Każdy kredytobiorca musi jednak samodzielnie zdecydować, które z rozwiązań będzie dla niego korzystniejsze.

Odfrankowienie  kredytu polega na częściowym unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Z umowy kredytu usunięciu podlegają niedozwolone postanowienia, które są sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Co prawda umowa kredytu nadal obowiązuje strony, ale kredyt zostaje przeliczony na nowo, w taki sposób, jak gdyby był on kredytem złotówkowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR. Wartość nadpłat, które zostały naliczone przez niepoprawny mechanizm oparty na klauzulach niedozwolonych zostaje zwrócona kredytobiorcy, który wygrał proces z bankiem.

Wskazać należy, że odfrankowienie dotyczy zarówno przeszłych, jak i przyszłych rat, z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad. Skutkuje to tym, że Frankowicz odzyska nadpłacone raty, których kwota może wynosić kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo można zmniejszyć wysokość przyszłych rat. Mając na uwadze powyższe okoliczności, przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy może okazać się korzystne dla Frankowiczów.

Pomoc dla Frankowiczów – unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego wywiera takie konsekwencje, że umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Co za tym idzie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W sytuacji wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego strony postępowania zobowiązane są dokonać wzajemnych rozliczeń. Wzajemne rozliczenia polegają na tym, że bank zobligowany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu. Rozwiązanie to jest korzystne dla Frankowicza, ponieważ musi oddać tylko kapitał rzeczywiście wypłacony przez bank – bez odsetek, opłat lub prowizji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...