SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

TSUE rozpatrzy sprawy dotyczące restrukturyzacji Getin Noble Banku

Data ostatniej aktualizacji:

Restrukturyzacja sprawy Getin Noble Bank

W dniu 15 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu zdała Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzy pytania prejudycjalne dotyczące restrukturyzacji Getin Noble Banku. Czy wyrok TSUE wpłynie na poprawę sytuacji klientów upadłego Getinu?

Czytaj również: Czy frankowicze z Getin Noble Bank odzyskają pieniądze?

Trzy pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie Getin Noble Bank

Zagadnienia, którymi zajmie się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej są następujące:

  • czy decyzję o postawieniu banku w stan przymusowej restrukturyzacji może wydać organ nieposiadający stosownych kompetencji w obszarze ochrony praw konsumentów, gdy decyzja ta dotknie praw tychże konsumentów do dochodzenia roszczeń przeciwko restrukturyzowanemu podmiotowi;
  • czy decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego została wydana zgodnie z dyrektywą unijną 93/13/EWG oraz Kartą Praw Podstawowych;
  • czy zgodnie z unijnym prawem wskutek zastosowania procedury przymusowej restrukturyzacji podmiotu konsument może zostać pozbawiony ochrony polegającej na możliwości efektywnego dochodzenia roszczeń przeciwko restrukturyzowanemu podmiotowi.

Unieważnienie umowy frankowej

W celu unieważnienia umowy kredytu frankowego kancelaria frankowa Frejowscy oferuje bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej wszystkim zainteresowanym, którzy posiadają kredyty frankowe! Właściwie przeprowadzona analiza pozwala wskazać, jakie realne korzyści można odnieść pozywając bank oraz jakie jest prawdopodobieństwo wygranej.

Przed skierowaniem sprawy do sądu, warto oszacować wysokość roszczenia względem banku. W tym celu warto skorzystać z kalkulatora frankowego , który oblicza orientacyjną wartość roszczenia o jakie można pozwać bank w związku z abuzywnymi postanowieniami zawartymi w umowie frankowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...