SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Teoria salda i dwóch kondykcji

Data ostatniej aktualizacji:

Teoria salda i dwóch kondykcji

Czym jest teoria salda i dwóch kondykcji?

Obie teoria odnoszą się do tego w jaki sposób strony mają się rozliczyć w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu.

Teoria salda zakłada, że zwrotu świadczenia dokonuje ta strona, która uzyskała więcej niż sama świadczyła na jej rzecz drugiej strony. Jeżeli zatem kredytobiorca zaciągnął kredyt w wysokości 300.000 zł a spłacił 350.000 zł to może skutecznie domagać się od banku zwrotu części wpłaconych pieniędzy tj. różnicy pomiędzy tym co otrzymał z banku, a tym co rzeczywiście do banku wpłacił – kwoty 50.000 zł.

Teoria dwóch kondykcji stanowi, że roszczenie każdej strony jest odrębne i mogą być one dochodzone niezależnie od siebie. Kredytobiorca ma zatem własne roszczenie o zwrot świadczeń spełnionych na rzecz banku, a bank o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Wpłacając zatem na rzecz banku kwotę 350.000 zł sąd zasądzi całą tą kwotę niezależnie od wysokości udzielonego kredytobiorcy kredytu oraz od tego, czy zobowiązanie zostało w całości spłacone.

Sąd Najwyższy potwierdził (m.in. w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 11/20), że rozliczenie nieważnej umowy kredytu frankowego powinno odbywać się w oparciu o teorię dwóch kondykcji.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...