SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Teoria salda i dwóch kondykcji

Data ostatniej aktualizacji:

Teoria salda i dwóch kondykcji

Czym jest teoria salda i dwóch kondykcji?

Obie teoria odnoszą się do tego w jaki sposób strony mają się rozliczyć w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu.

Teoria salda zakłada, że zwrotu świadczenia dokonuje ta strona, która uzyskała więcej niż sama świadczyła na jej rzecz drugiej strony. Jeżeli zatem kredytobiorca zaciągnął kredyt w wysokości 300.000 zł a spłacił 350.000 zł to może skutecznie domagać się od banku zwrotu części wpłaconych pieniędzy tj. różnicy pomiędzy tym co otrzymał z banku, a tym co rzeczywiście do banku wpłacił – kwoty 50.000 zł.

Teoria dwóch kondykcji stanowi, że roszczenie każdej strony jest odrębne i mogą być one dochodzone niezależnie od siebie. Kredytobiorca ma zatem własne roszczenie o zwrot świadczeń spełnionych na rzecz banku, a bank o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Wpłacając zatem na rzecz banku kwotę 350.000 zł sąd zasądzi całą tą kwotę niezależnie od wysokości udzielonego kredytobiorcy kredytu oraz od tego, czy zobowiązanie zostało w całości spłacone.

Sąd Najwyższy potwierdził (m.in. w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. akt III CZP 11/20), że rozliczenie nieważnej umowy kredytu frankowego powinno odbywać się w oparciu o teorię dwóch kondykcji.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...