SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Udane sprawy kancelarii frankowej

Data ostatniej aktualizacji:

Udane sprawy kancelarii frankowej

Wygrane sprawy o kredyty we frankach nie są dziś już żadnym zaskoczeniem. Przykłady udanych procesów frankowych można mnożyć, czego najlepszym dowodem jest fakt, że obecnie ponad 95% spraw kończy się wygraną frankowiczów. Wygrane sprawy o kredyty we frankach to również codzienność w kancelarii frankowej

Wszyscy ci, którzy posiadają kredyt we frankach, a nie pozwali jeszcze banku nie mają na co zwlekać. Orzecznictwo w sprawach frankowych jest ugruntowane i jednoznacznie przemawia za argumentami podnoszonymi przez frankowiczów. Poniżej omówione zostały przykładowe historie sukcesu w walce z bankami o kredyty frankowe.

Jakie są przykłady udanych spraw przeciwko bankom o kredyty we frankach?

Przykłady udanych procesów frankowych można obecnie mnożyć. W praktyce niemal każdego dnia sądy wydają korzystne dla frankowiczów orzeczenia. Kancelaria frankowa pomaga wygrywać z bankami. Sprawdź niektóre z pozytywnych wyroków:

  • Sprawa o sygn. I C 1/23 p-ko Bank PKO rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Gdańsku z kwotą zasądzoną dla kredytobiorcy 261 231,76 PLN;
  • Sprawa o sygn. I C 100/23 p-ko Raiffeisen Bank International rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu z kwotą zasądzoną dla kredytobiorcy 214 143,47 PLN;
  • Sprawa o sygn. I C 1005/23 p-ko Bank Millenium rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Elblągu z kwotą zasądzoną dla kredytobiorcy 205 599,70;
  • Sprawa o sygn. I C 102/23 p-ko PKO BP S.A. rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Gliwicach z kwotą zasądzoną dla kredytobiorcy 57 706,06 PLN;
  • Sprawa o sygn. I C 1138/23 p-ko Credit Agricole rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Lublinie z kwotą zasądzoną dla kredytobiorcy 473 532,77 PLN;
  • Sprawa o sygn. I C 1158/23  p-ko Santander Bank Polska rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z kwotą zasądzoną dla kredytobiorcy 291 596,42 PLN;
  • Sprawa o sygn. I C 1761/22  p-ko mBank S.A. rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Gliwicach z kwotą zasądzoną dla kredytobiorcy Katarzyna Sznajder 428 029,52 PLN.

Czym charakteryzują się wygrane sprawy kancelarii frankowych?

Wygrane sprawy frankowe zawsze charakteryzują się dużą korzyścią ekonomiczną dla kredytobiorcy. Analiza wygranych spraw frankowych wskazuje, że uwzględniając powództwa kredytobiorców, sądy wydają wyroki dwóch rodzajów

Pierwszy, najbardziej korzystny i najczęściej spotykany, to wyrok w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego. Wyrok unieważniający umowę kredytu prowadzi do sytuacji, w której umowę taką uważa się za nigdy nie zawartą. W rezultacie bank ma obowiązek zwrócić na rzecz kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego świadczenia związane z umową kredytu, a więc m.in. rat kredytu (w tym części odsetkowej), prowizji i innych opłat manipulacyjnych.

Drugim przykładem korzystnego dla kredytobiorcy wyroku jest tzw. odfrankowienie kredytu. W tym przypadku kredyt dalej uznawany jest za obowiązujący. Zmienia się natomiast rodzaj umowy kredytu. W wyniku odfrankowienia, sąd usuwa z treści umowy kredytowej postanowienia o franku szwajcarskim, które uznaje za niedozwolone. Postanowienia te są zastępowane innymi, w efekcie których kredyt traktowany jest kredyt złotówkowy, ale oparty o bardziej korzystną stopę referencyjną – LIBOR.

Jakie argumenty przyczyniły się do sukcesu w sprawach frankowych?

Przykłady udanych procesów frankowych jednoznacznie wskazują przyczynę porażek banków. W umowach kredytu CHF banki zawierały postanowienia niekorzystne dla kredytobiorców. Dotyczyły one przede wszystkim zapisów o przeliczeniu kursu CHF na PLN. Ich niejednoznaczność i duży stopień swobody przyznany bankom w wyznaczaniu kursu walut był nie do pogodzenia z zasadą ochrony praw konsumentów.

Strategie zwycięskich procesów frankowych opierają się więc zawsze na wykazaniu, że umowy kredytowe zawierane z konsumentami posiadają klauzule niedozwolone. Dzisiaj dużo prościej o wykazanie tego faktu. Sama analiza wygranych spraw frankowych wskazuje, że orzecznictwo w sprawach frankowych wypracowało już cały katalog klauzul, których abuzywność nie budzi żadnych wątpliwości.

Jakie lekcje można wyciągnąć z udanych spraw kancelarii frankowych?

Historie sukcesu w walce z bankami o kredyty frankowe uczą przede wszystkim, że warto pozywać banki o unieważnienie kredytu frankowego. Analiza wygranych spraw frankowych potwierdza, że dziś naprawdę rzadko zdarza się żeby proces frankowy nie był wygrany przez kredytobiorcę. Z case study kancelarii frankowej wynika, że wygrana sprawa frankowa to zawsze olbrzymia korzyść ekonomiczna dla kredytobiorcy.

Każdy kredytobiorca, który waha się, czy warto pozwać bank powinien mieć na uwadze skutek finansowy związany z wygraniem sprawy. Kwotę, której można dochodzić od banku można oszacować nawet samodzielnie. Wstępną wartość roszczenia frankowego można obliczyć korzystając z prostego w obsłudze i darmowego kalkulatora frankowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...