SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Upadek Getin Bank a kredyt frankowy

Data ostatniej aktualizacji:

Upadek Getin Bank a kredyt frankowy

Lista banków zagrożonych upadłością 2022 zapewne niebawem zacznie się wydłużać, ponieważ duża ilość spraw frankowych, które wygrywane są przez Frankowiczów doprowadza do zagrożenia całego sektora finansowego. Upadłość Getin Banku, która została ogłoszona z końcem września daje pole do refleksji nad szybkim działaniem i założeniem sprawy frankowej przeciwko swojemu bankowi, dopóki jeszcze nie podziela on losu, jaki spotkał Frankowiczów Getin Bank 2022. Przybliżając okoliczności, jakie wiążą się z afera Getin Bank o co chodzi, warto poruszyć kilka kwestii elementarnych.

  • W związku z tym, iż Getin Bank niewypłacalny 2022 stał się w związku z problemami finansowymi, Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji
  • Kredyty złotówkowe oraz rachunki Klientów Getin Bank 2022 zostały przeniesione do banku pomostowego o nazwie VeloBank na czas trwania przymusowej restrukturyzacji.
  • Dla tych Czytelników, którzy zastanawiają sie, czy pieniądze w Getin Banku są bezpieczne, odpowiedź brzmi tak, jednakże ta informacja nie dotyczy Frankowiczów. 
  • Frankowicze Getin Bank 2022 w dalszym ciągu mogą pozwać swój bank i podjąć działania w celu odzyskania pieniędzy od banku, czy unieważnienia umowy kredytowej.
  • Upadłość Getin Banku nie wyklucza wszczęcia postępowania zabezpieczającego mającego na celu wstrzymanie płatności rat kredytu na czas postępowania sądowego. 
  • Ugoda z Getin Bankiem kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim nie wchodzi w grę, ponieważ Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyklucza taką możliwość z uwagi na to, że Getin Bank 2022 został poddany przymusowej restrukturyzacji i jest pod jego ochroną.

Afera Getin Bank o co chodzi?

Żaden z Klientów Getin Bank 2022 nie spodziewał się, że informacja o przymusowej restrukturyzacji zostanie ogłoszona właściwie z dnia na dzień, mimo że spodziewano się tego, że Getin Bank 2022 w pewnym momencie będzie w ogromnych tarapatach finansowych, to nikt nie był na to przygotowany. Frankowicze zaś w związku  z tym, że upadłość Getin Banku pojawiła się nagle, zaczęło zastanawiać się nad tym, czy nie zostaną zawieszone trwające już postępowania przeciwko Getin Bank 2022. Dodatkowo warto zauważyć, że afera Getin Bank kręci się również wokół sposobu poinformowania przez BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Bank 2022. Upadłość Getin Banku wcale nie daje przyzwolenia samodzielne zaprzestanie płatności rat, zatem jeśli Frankowicz podejmie taką decyzję, konsekwencje mogą okazać się opłakane. 

Lista banków zagrożonych upadłością 2022

Duża część banków w Polsce ma ogromne problemy finansowe z uwagi na bardzo duży odsetek przegranych spraw frankowych, których zupełnie się nie spodziewano. Dwa z trzech banków, które były narażone na widmo upadłości już podzieliły wspólny los, a mianowicie – Idea Bank oraz upadłość Getin Banku. Trzecim bankiem, który odnotowuje bardzo słabe wyniki finansowe jest BOŚ Bank – Bank Ochrony Środowiska i choć jego sytuacja finansowa się poprawiła, to nadal warto mieć na uwadze, że może w każdej chwili popaść w problemy finansowe. Jednocześnie, zaznaczyć warto, iż lista banków zagrożonych upadłością 2022 jest zdecydowanie dłuższa, ponieważ rezerwy zawiązane na ryzyko związane z przegrywaniem spraw frankowych oraz nadchodzące procesy odnośnie wskaźnika WIBOR również pogorszą ich kondycję, nie wspominając już o wakacjach kredytowych.

Ugoda z Getin Bankiem kredyt hipoteczny – jest możliwa?

Pomijając już kwestie dotyczące tego, czy pieniądze w Getin Banku są bezpieczne należy mieć na uwadze, iż problemy finansowe oraz słaba kondycja dość znacząco wpływa na dochodzenie roszczeń, czy wszelakie negocjacje z bankiem. Upadłość Getin Banku doprowadziła w istocie do sytuacji, gdzie Frankowicze muszą płacić nadal swoje kredyty frankowe na takich warunkach, jakie zostały określone przez bank i nie mają możliwości na takiej rozwiązanie, jak ugoda z Getin Bankiem kredyt hipoteczny. Jak podkreśla Prezes BFG, ugoda z Getin Bankiem kredyt hipoteczny jest wręcz niemożliwa, ponieważ takie działanie uszczuplałoby mają upadłościową, jak widać – ani Getin Bank ugoda z Frankowiczami, ani przewalutowanie nie jest możliwe, dlatego warto pozwać swój bank, póki jeszcze jest możliwość. 

Czy warto pozwać Getin Bank 2022 w tym momencie?

Upadłość Getin Banku rodzi pytanie, czy warto pozwać Getin Bank 2022, skoro został poddany restrukturyzacji. W naszej opinii, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nie pozywać Getin Bank 2022, nawet jeśli wiele środowisk straszy Frankowiczów, że Getin Bank niewypłacalny 2022 jest i Frankowicza czeka porażka. Umowa frankowa tak, czy inaczej jest nieważna, dlatego niezależnie od sytuacji finansowej Getin Bank 2022, Frankowiczom należy się rekompensata. 

Zachęcamy do kontaktu celem dowiedzenia się, jakie są procedury na wygranie sprawy z Getin Bank 2022!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...