SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zaskakujące wyroki Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

Data ostatniej aktualizacji:

wyroki Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

W dniu 19 września 2023 r. Sąd Najwyższy wydał trzy wyroki, które wzbudziły dużo emocji. Stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w wyrokach nie jest zadowalające dla frankowiczów. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że w rozpatrywanych sprawach nie jest zasadne uznanie umów za nieważne, zaś dopuszczalne jest utrzymanie umowy w mocy poprzez zastosowanie kursu średniego NBP. Wyroki są sprzeczne z orzeczeniami TSUE dotyczącymi kredytów frankowych. Co oznaczają one dla frankowiczów?

Czytaj również: Kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący kredytu CHF

Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów

Sąd Najwyższy uznał, że w razie braku przelicznika w umowie na podstawie art. 56 Kodeksu cywilnego stosuje się przelicznik wynikający ze zwyczajów i zasad współżycia społecznego, którym może być średni kurs NBP. Możliwość zastosowanie średniego kursu NBP jest o tyle zaskakująca, że wcześniej zarówno SN, jak i TSUE zgodnie twierdzili, że nie jest możliwe uzupełnienie umowy np. poprzez posłużenie się średnim kursem NBP. Trybunał Sprawiedliwości UE w sposób jasny wielokrotnie wskazywał, że wprowadzanie do umowy kredytu w miejsce nieuczciwych, niedozwolonych postanowień umownych kursów rynkowych czy kursów średnich NBP jest sprzeczne z prawem UE.

Uzupełnienie luk w umowie kredytu sprawiałoby, że bankom opłacałoby się stosować postanowienia niedozwolone, skoro umowa może zostać „nareperowana” przez sąd. Wobec tego wprowadzenie do umowy kursu średniego NBP stanowiłoby obejście skutku odstraszającego wynikającego z dyrektywy unijnej 93/13.

Czy orzeczenia Sądu Najwyższego coś zmienią w sprawach frankowiczów?

Wątpliwym wydaje się, że linia orzecznicza dotycząca kredytów frankowych ulegnie zmianie pod wpływem ww. orzeczeń. Bardziej prawdopodobne jest, iż sędziowie nadal będą kierować się wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym bardziej, że istnieje setki innych orzeczeń przemawiających na korzyść kredytobiorców. Zapadłe wyroki pokazują, że sędziowie orzekający nie akceptują wcześniej wypracowanego prokonsumenckiego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Zatem frankowicze dalej mają mocne argumenty w ręce, poparte licznym orzecznictwem.

Wyroki zapadły w składzie trzech sędziów SN Dariusza Pawłyszcze (przewodniczący), Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka w sprawach o sygnaturach akt II CSKP 1110/22, II CSKP 1495/22, II CSKP 1627/22.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...