SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sprawy o waloryzację i bezumowne korzystanie z kapitału – Banki przegrywają!

Data ostatniej aktualizacji:

Banki przegrywają sprawy o waloryzację

Banki kierują wobec frankowiczów powództwa do sądów o bezumowne korzystanie z kapitału lub o waloryzację kwoty wypłaconego kapitału. Wskazać należy, że w powyższych sprawach banki przegrywają 97 % spraw. Orzecznictwo krajowe jest w tym zakresie jednolite.

Sprawdź: Skutki unieważnienia kredytu frankowego

Powództwa o bezumowne korzystanie z kapitału

Po czerwcowym wyroku TSUE w sprawie o sygn. akt C-520/21 dotyczącym dodatkowych roszczeń, których banki domagają się od kredytobiorców, sądy chętniej i szybciej rozstrzygają sprawy inicjowane przez banki. TSUE ocenił bowiem jako niezasadne uprawnienie banków do żądania z tytułu nieuczciwych umów kredytów jakichkolwiek roszczeń ponad zwrot kapitału kredytu i ewentualnie zapłatę odsetek za opóźnienie.

Zdaniem banków powyższy wyrok TSUE zawiera niezgodności. Mianowicie z jednej strony Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wskazuje, że należy dążyć do przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej w jakiej konsument znajdowałby się w razie braku nieuczciwego warunku, a z drugiej strony akceptuje sytuację, w której konsument uzyskałby za darmo kapitał, który przeznaczył na cele mieszkaniowe. Dlatego też banki, nie wstrzymują kierowania pozwów o bezumowne korzystanie z kapitału lub o waloryzację kwoty kredytu.

Sprawy o waloryzację 2024

Waloryzacja kapitału kredytu frankowego to nowe roszczenie banków wobec frankowiczów. Banki twierdzą, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego zwrot nominalnej wartości kwoty kredytu przez kredytobiorcę nie jest wystarczającym i prowadziłby do sytuacji, w której bank zostałby istotnie pokrzywdzony. Na skutek upływu lat oraz inflacji wartość pieniądza maleje stąd, w ocenie banków, zasadnym jest waloryzacja kapitału kredytu przy jego zwrocie. W związku z powyższym banki coraz chętniej pozywają kredytobiorców frankowych o zwrot zwaloryzowanej kwoty kapitału kredytu, po unieważnieniu umowy kredytowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...