SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Błędy w umowie frankowej – jak je sprawdzić?

Data ostatniej aktualizacji:

Błędy w umowie frankowej – jak je sprawdzić

Wiedza o tym, że kredyty frankowe zawierały liczne klauzule abuzywne jest dziś powszechna. Umowa frankowa z błędami stanowi podstawę do wniesienia pozwu do sądu o unieważnienie kredytu frankowego. Obecnie ponad 95% spraw tego rodzaju kończy się wygraną frankowiczów i uwzględnieniem ich roszczeń. Jak jednak odnaleźć błędy w umowie frankowej? Czy wykrywanie błędów w umowie frankowej jest trudne?

Jakie mogą być błędy lub niedociągnięcia w umowie frankowej?

Błędy w umowie frankowej dotyczą praktycznie każdej ze standardowych umów kredytu CHF zawieranych przez banki z konsumentami. Umowa frankowa z błędami dotyczy najczęściej przeliczania z CHF na PLN wartości kapitału kredytu i poszczególnych rat. W dużym uproszczeniu banki najczęściej wskazywały, że kurs franka będzie wynikał z tabel kursów walut opracowanych na podstawie wewnętrznych regulacji banku. Taki sposób przeliczenia był mało przejrzysty i wprowadzał ryzyko manipulowania przez banki wysokością kursu.

Jak dokładnie przeczytać i zrozumieć umowę frankową w celu wykrycia ewentualnych błędów?

Dla wielu osób treść umów frankowej może być niezrozumiała. Nie powinno to nikogo dziwić. Umowy kredytowe wraz z załącznikami są z nieraz mocno rozbudowane i napisane skomplikowanym językiem prawnym. Żeby dokładnie przeczytać i zrozumieć umowę kredytową, a w efekcie odnaleźć błędy w umowie frankowej, koniecznym może okazać się wsparcie specjalistów.

Sprawy dotyczące umów CHF, w tym wykrywanie błędów w umowie frankowej, powinny zostać zlecone doświadczonej kancelarii frankowej. Prawnicy mający doświadczenie w sporach z bankami wiedzą w jaki sposób wykazać, że umowa frankowa z błędami, stanowi podstawę do unieważnienia kredytu frankowego. Profesjonalna wiedza z zakresu sporów z bankami z pewnością przyśpieszy i ułatwi proces analizy umowy kredytowej pod kątem wykazania jakie błędy w umowie frankowej mogą zostać przedstawione w postępowaniu sądowym.

Dodatkowo adwokaci i radcy prawni w klarowny sposób przedstawią wysokość możliwego do uzyskania roszczenia. Przed spotkaniem w kancelarii możliwym jest samodzielne, wstępne oszacowanie wysokości tego roszczenia poprzez skorzystanie z darmowego i prostego w obsłudze kalkulatora frankowego.

Czy istnieją konkretne klauzule lub fragmenty umowy, na które warto zwrócić szczególną uwagę pod kątem błędów?

Warto zauważyć, że w większości wypadków błędy w umowie frankowej są dość powtarzalne. Najczęściej klauzule niedozwolone dotyczą postanowień umownych w zakresie sposobu przeliczania kwoty kapitału kredytu i wysokości raty z CHF na PLN. Istotną wiedzą jest również fakt, że rejestr klauzul niedozwolonych, w tym klauzul z umów frankowych, prowadzony jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr ten jest publicznie dostępny pod adresem https://www.rejestr.uokik.gov.pl/.

Kiedy warto skonsultować umowę frankową z ekspertem prawnym w celu weryfikacji jej poprawności?

Korzystna dla frankowiczów linia orzecznicza sądów przekłada się na liczne sukcesy kredytobiorców frankowych w sporach z bankami. Należy przy tym pamiętać, że sprawy frankowe to postępowania skomplikowane, a banki zawsze w sporach sądowych korzystają ze wsparcia profesjonalnych kancelarii prawnych. Bez należytego wsparcia, kredytobiorcy będzie niezwykle trudno wskazać błędy w umowie frankowej, czy przygotować pozew.

Niezależnie więc, czy chodzi nam o wykrywanie błędów w umowie frankowej, przygotowanie pozwu frankowego, czy udział w procesie sądowym, wsparcie kancelarii to zawsze bardzo dobry pomysł.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...