SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to oznacza ze wyrok nie jest prawomocny?

Data ostatniej aktualizacji:

Co to oznacza ze wyrok nie jest prawomocny

Wielu frankowiczów zastanawia się, co oznacza prawomocność wyroku. Wyrok prawomocny wiąże się z brakiem jakiegokolwiek środka odwoławczego dla każdej ze stron. Takie prawomocne orzeczenie jest wiążące dla stron sprawy, sądu, który wydał wyrok, ale i dla wszystkich innych sądów lub organów. Z kolei wyrok nieprawomocny podlega zaskarżeniu i może ulec zmianie na skutek złożonej apelacji.

Wyrok nieprawomocny

Co oznacza wyrok nieprawomocny? Nieprawomocny wyrok to orzeczenie sądu, które nie jest ostateczne i podlega dalszym środkom odwoławczym. Oznacza to, że strony postępowania sądowego mają jeszcze możliwości złożenia apelacji od wyroku. W sytuacji, w której apelacja została złożona przez stronę skarżącą z zachowaniem wszelkich terminów, wyrok frankowy nie może zostać uznany za prawomocny.

Jakie są cechy wyroku nieprawomocnego?

Wyrok nieprawomocny posiada następujące cechy:

  • może zostać zaskarżony,
  • jest nieostateczny,
  • nie podlega wykonaniu,
  • może zostać utrzymany, uchylony lub zmieniony przez sąd II instancji.

Prawomocność wyroku II  instancji, w tym prawomocność wyroku sądu apelacyjnego następuje w dniu wydania wyroku przez sąd II instancji. Od wyroku sądu II instancji nie przysługuje żaden zwyczajny środek zaskarżenia, Odprawomocnego wyroku można jednak wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, gdy zachodzą ku temu uzasadnione podstawy.

Na czym polega afera Frankowiczów

Jakie są kroki procesowe po ogłoszeniu wyroku nieprawomocnego?

Jakie są możliwości odwołania od wyroku nieprawomocnego? W celu złożenia odwołania od wyroku nieprawomocnego w pierwszej kolejności należy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek do sądu o uzasadnienie wyroku. Wniosek o uzasadnienie wyroku kończącego postępowanie jest płatny i kosztuje 100 zł.

Następnie w terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem strona podejmuje decyzje o złożeniu apelacji. W przypadku, gdy żadna ze stron nie skorzysta ze środka odwoławczego wyrok staje się prawomocny w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem osobie uprawnionej do sporządzenia apelacji.

Z kolei jeżeli apelacja zostanie złożona przez stronę, sąd I instancji przekazuje apelację wraz z aktami sprawy do sądu II instancji, gdzie toczy się postępowanie apelacyjne. Wyrok staje się prawomocny:

  • w przypadku uznania przez sąd II instancji apelacji za zasadną i zmiany zaskarżonego wyroku zgodnie z żądaniem skarżącego, zapadły wówczas wyrok sądu II instancji staje się prawomocny z dniem jego ogłoszenia,
  • w przypadku oddalenia przez sąd II instancji apelacji, jeśli uzna ją za bezzasadną – w takim przypadku zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny z dniem wydania wyroku sądu drugiej instancji oddalającego apelację.

Nieprawomocny wyrok – co można zrobić?

W złożeniu apelacji na wyrok nieprawomocny może pomóc kancelaria frankowa Frejowski, posiadająca bogate doświadczenie w sporach frankowych. Dodatkowo kancelaria frankowa stworzyła narzędzie jakim jest kalkulator frankowy, dzięki któremu każdy frankowicz ma możliwość sprawdzenia ile zyska na unieważnieniu umowy kredytu.

Z powodu istniejącej w polskim prawie powagi rzeczy osądzonej, sprawę frankową można poprowadzić tylko raz. W tym celu należy powierzyć jej prowadzenie specjalistą w sprawach frankowych, a wybór rzetelnej kancelarii powinien być najwyższym priorytetem.

Wyrok prawomocny a nieprawomocny dzieli różnica polegająca na tym, że wyrok prawomocny podlega on wykonaniu i jest wiążący dla każdej ze stron sporu. Jak widać różnica dzieląca wyrok prawomocny i nieprawomocny jest znacząca, dlatego też istotne jest, aby kancelaria frankowa dążyła przede wszystkim do uzyskania prawomocnego wyroku dla swoich klientów, na mocy którego ich umowy zostaną unieważnieniu lub ulegną odfrankowieniu.

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...