SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Coraz więcej pozwów frankowiczów

Data ostatniej aktualizacji:

ugoda frankowa 2023

Rok 2023 kończy się z rekordową liczbą wniesionych pozwów przez frankowiczów. Po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydając wyroki w dniu 15 czerwca 2023 roku w sprawach o sygn. akt  C-520/21 oraz C-287/22 opowiedział się po stronie frankowiczów, coraz więcej z nich wnosi sprawę do sądu.

Pozwy frankowe – statystyki

W III kwartale 2023 roku frankowicze wytoczyli bankom niemal 10 tys. spraw, co stanowi najwyższy kwartalny przyrost od dwóch lat. W 2023 roku do sądów wpłynęło o 30% więcej pozwów niż w 2022 roku. Najwięcej spraw frankowych w dalszym ciągu trafia do:

1. Sądu Okręgowego w Warszawie (ponad 13 tys.),

2. Sądu Okręgowego w Poznaniu (ponad 6 tys.),

3. Sądu Okręgowego w Gdańsku (blisko 5 tys.),

4. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (ponad 4 tys.),

5. Sądu Okręgowego w Szczecinie (blisko 3 tys.),

6. Sądu Okręgowego w Krakowie (blisko 3 tys.),

7. Sądu Okręgowego w Wrocławiu (blisko 3 tys.).

W celu analizy umowy frankowej, a następnie złożenia skutecznego pozwu o unieważnienie skontaktuj się z kancelarią frankową Frejowski. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Dodatkowo zespół specjalistów z naszej kancelarii przygotował narzędzie, jakim jest kalkulator frankowy unieważnienia kredytu frankowego, który pozwoli wszystkim zainteresowanym frankowiczom poznać kwoty, jakie można uzyskać od banku na drodze sądowej. 

Wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 r. – czego dotyczą?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2023 r. wydał dwa bardzo ważne dla frankowiczów wyroki w sprawach frankowych o sygnaturze akt C-520/21 oraz C-287/22.

W sprawie C-520/21 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ocenił uprawnienie banków do żądania z tytułu nieuczciwych umów kredytów jakichkolwiek roszczeń ponad zwrot kapitału kredytu i ewentualnie zapłatę odsetek za opóźnienie jako niezasadne.

Również w sprawie C-287/22 dotyczącej zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystny wyrok dla frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że sąd nie powinien oddalać wniosków o zabezpieczenie, gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy kredytu za nieważną, a zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia skuteczności orzeczenia.

Źródło:

2. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. akt C-520/21,

3. Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. akt C-287/22.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...