SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy można unieważnić kredyt w euro?

Czy można unieważnić kredyt w euro?

Kredytobiorcy, którzy zaciągali kredyty w euro głównie w latach 2006-2009 w większości także mogą unieważnić swoje umowy kredytowe i domagać się od banku zwrotu pieniędzy. Tak samo jak przy kredytach frankowych również i w umowach kredytowych odnoszących się do innych walut, w tym euro, istnieją postanowienia niedozwolone (abuzywne).

Kredyt indeksowany w euro

W większości umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej występuje niedozwolony mechanizm indeksacji, który polega na tym, że bank dokonuje przeliczeń według kursów kupna/sprzedaży waluty obcej, które znajdują się w bankowych tabelach kursowych.  Tabele te są ustalane przez bank w sposób dowolny i nieograniczony. Żadne ograniczenia swobody kształtowania kursu nie wynikają bowiem z umowy kredytu, zatem stosowanie jakichkolwiek praktyk w określaniu kursu waluty jest swobodną decyzją banku. Takie zapisy znajdują się w masowo udzielanych kredytach frankowych, ale również w kredytach indeksowanych do euro. W znacznej większości wzorców umownych banki stosowały te same mechanizmy przeliczania waluty zarówno w odniesieniu do franka jak i do euro. Zatem podstawy do ustalenia nieważności umowy kredytu w euro będą tożsame jak przy kredycie frankowym.

mBank kredyt w euro

Kredytów w euro, które zawierają niedozwolone postanowienia udzielał m.in. mBank (dawniej BRE Bank S.A.). Poniżej zostały wskazane zapisy, które znajdują się w umowach mBanku. 

§ 1 ust. 3 – 3A Umowy – 3. Waluta waloryzacji Kredytu: EUR. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia x według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi x EUR. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie”.  

§ 8 ust. 1 Umowy – „Kwota uruchamianego Kredytu/transzy Kredytu wyrażana w walucie jest określana na podstawie kursu kupna waluty EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu”.

§ 11 ust. 5 Umowy – „Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.

Kredyt w euro – pozew

Również i kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w euro mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Obecnie większość spraw frankowiczów kończy się sukcesem. Z uwagi na to, że umowy kredytów w euro zawierają analogiczne zapisy również i osoby, które mają kredyty w euro mają duże szanse wygranej. . Istnieje wiele wyroków sądów, w których umowy kredytowe w euro uznawane były za nieważne. Wskazać należy, że kierując pozew do sądu warto wnosić o ustalenie nieważności umowy kredytu, ale także jako roszczenie ewentualnie wnieść o usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych i zwrot nadpłaty. Z uwagi na skomplikowaną charakter tych spraw warto powierzyć je prawnikowi.

Unieważnienie kredytu hipotecznego w EURO

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w euro polega na uznaniu, że umowa taka nie obowiązywała od momentu jej zawarcia. Zatem wracamy do stanu sprzed zaciągnięcia kredytu. Warto jednak pamiętać, że z bankiem po ustaleniu nieważności kredytu będzie trzeba się rozliczyć, w tym zwrócić kapitał kredytu, jaki bank nam wypłacił.  

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...