SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak dużo osób pozywa mBank? Aktualne Statystyki

Data ostatniej aktualizacji:

Jak dużo osób pozywa mBank Aktualne Statystyki

MBank udzielał masowo kredytów indeksowanych do waluty obcej. Obecnie jest stroną wielu tysięcy postępowań sądowych, w których podważana jest ważność podpisywanych przed laty umów kredytowych. Jak chętnie kredytobiorcy pozywają mBank i jak wiele spraw wygrywają? Przyjrzyjmy się liczbom.

Jak dużo frankowiczów pozywa mBank?

Na dzień 31 grudnia 2023 roku mBank odnotował pozwy indywidualne dotyczące 21 411 kredytów indeksowanych do CHF. Warto wskazać, że część z tych pozwów dotyczyło umów kredytowych, które zostały już spłacone (3 559 kredytów spłaconych). W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba pozwów się zwiększyła (w 2022 r. na koniec roku było ich bowiem – 18 382). Dodatkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Bank odnotował pozwy indywidualne dotyczące 370 kredytów indeksowanych do innych walut obcych aniżeli frank szwajcarski.

Jak dużo frankowiczów wygrywa z mBankiem?

Obecnie w sądach zapadają w znacznej większości wyroki korzystne dla frankowiczów. Dlatego też frankowicze chętnie kierują sprawy do sądów? Zachęca ich do tego m.in. korzystne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak podaje mBank przytaczając swoje dane finansowe za IV kwartał 2023 roku na dzień 31 grudnia 2023 roku mBank otrzymał prawomocne wyroki w indywidualnych sprawach sądowych dotyczące 4 528 kredytów indeksowanych do waluty obcej, z czego 4 424 wyroków było korzystnych dla frankowiczów.

Widać tendencję rosnącą, bowiem na dzień 31 grudnia 2022 roku wyroków tych było niecałe 2 tys. W toku przed sądem cały czas jest również sprawa z pozwu zbiorowego, obejmującego grupę 1 731 osób fizycznych, którzy zawarli umowy kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF.

Wydaje się, że sędziowie przez ostatnie lata „opanowali” kwestie spraw frankowych. Sprawy te coraz częściej kończą się po jednej rozprawie. Dodatkowo istnieje już naprawdę duży wachlarz orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie spraw frankowych.

Czy warto pozwać Bank za kredyt we frankach?

Jak wskazują powyższe liczby, szanse na wygraną kredytobiorcy są naprawdę duże! Oczywiście, przed wytoczeniem sprawy należy dokładnie przeanalizować umowę kredytu i okoliczności jej zawarcia. Wówczas można oszacować szanse wygranej. Wskazać należy, że jeżeli sąd unieważni umowę kredytu to frankowicz pozbywa się kredytu raz na zawsze! Zazwyczaj frankowicze spłacili już kapitał kredytu, jaki uzyskali od banku, dlatego też to bank powinien im zwrócić to co nadpłacili. Również Ci, którzy spłacili już swój kredyt, mogą odzyskać to co wpłacili ponad kapitał kredytu. A często są to naprawdę spore kwoty. Jeżeli chcesz samodzielnie oszacować, co możesz zyskać skorzystaj z kalkulatora frankowicza, opracowanego przez naszą kancelarię.

Źródło:

https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...